Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 7. srpnja 2017. (petak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, održane 14. lipnja 2017.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Donošenje Zaključka o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: Filip Sušac)
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa financiranja javnih potreba u području kulture i tehničke kulture u Gradu Vukovaru za 2016. godinu
  (Izvjestitelji: Tomislav Šota i Marina Sekulić)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2016. godinu
  (Izvjestitelji: Tomislav Šota i Ana Živanović)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa financiranja javnih potreba iz područja socijalne skrbi I humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar u 2016. godini
  (Izvjestitelji: Tomislav Šota i Ana Živanović)
 5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu
  (Izvjestitelji: Tomislav Šota i Vlasta Šibalić)
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: David Vlajčić i Dražen Čulig)
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o djelatnostima od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima
  (Izvjestitelji: David Vlajčić i Dražen Čulig)
 8. Donošenje:
  a. Odluke o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi Vladimira Nazora 14-16 u Vukovaru
  b. Odluke o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi J. J. Strossmayera 5a i 5b u Vukovaru
  c. Odluke o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi 204. Vukovarske brigade 83-85 u Vukovaru
  d. Odluke o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi 204. Vukovarske brigade 87-89 u Vukovaru
  e. Odluke o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi 204. Vukovarske brigade 79-81 u Vukovaru
  f.  Odluke o sufinanciranju energetske obnove zgrada na adresi Dunavska 5 u Vukovaru
  (Izvjestitelji: Tomislav Šota i Dražen Čulig)
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: David Vlajčić i Dražen Čulig)
 10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u gradskom vijeću grada Vukovara
  (Izvjestitelji: Tomislav Šota i Boško Šašić)
 11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje III. izmjena i dopuna PPUG Vukovar
  (Izvjestitelji: David Vlajčić i Žaklina Pul)
 12. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje III. izmjena i dopuna GUP-a Vukovar
  (Izvjestitelji: David Vlajčić i Žaklina Pul)
 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje izmjena i dopuna UPU Vučedol
  (Izvjestitelji: David Vlajčić i Žaklina Pul)
 14. Donošenje Programa za mlade Grada Vukovara (2017-2020)
  (Izvjestitelji: David Vlajčić i Ana Živanović)
 15. Donošenje Odluke o prodaji dijela k.č. br. 395/8 k.o. Vukovar
  (Izvjestitelji: David Vlajčić i Lidija Nikšić)
 16. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi
  (Izvjestitelji: David Vlajčić i Domagoj Centner)
 17. Prijedlozi, informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.