Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 31. kolovoza 2017. (četvrtak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 1. sjednice Gradskog vijeća, održane 7. srpnja 2017.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.
  (Izvjestitelj: gradonačelnik)
 2. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Benaković i M. Sekulić)
 3. Donošenje Odluke o raspuštanju Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Živanović)
 4. Donošenje Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Živanović)
 5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju ustanova od posebnog interesa za Grad Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i gradonačelnik)
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2017.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 8. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2017.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 10. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju za 2016. Za Grad Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 12. Donošenje Odluke o sklapanju Memoranduma o razumijevanju i uspostavi partnerstva između Grada Vukovara i Grada Partizanske (Republika Slovačka)
  (Izvjestitelji: F. Sušac i M. Grubišić)
 13. Prijedlozi, informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.