Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 18. studenoga 2018. (utorak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća, održane 26. studenoga 2018.
2. Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Zlatica Škarić – Zavod za urbanizam i izgradnju Osijek)
 2. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Darija Benja – Zavod za urbanizam i izgradnju Osijek)
 3. Donošenje Odluke o izmjenama Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 7. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 8. Donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o djelatnostima od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 9. Donošenje Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 10. Donošenje Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati temeljem ugovora o koncesiji
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 11. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 13. Donošenje Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću -Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. za upravljanje memorijalnim spomen-obilježjem Domovinskog rata
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević)
 14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Miličić)
 15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara za 2019.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Tomić)
 16. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene za Grad Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i B Šekuljica)
 17. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.