Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. svibnja 2019. (utorak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća, održane 13. ožujka 2019.
2. Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Donošenje Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Ž. Pul)
 2. Donošenje Odluke o ponovljenom postupku prodaje nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i L. Nikšić)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara za 2018.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Tomić)
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar" za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Szabo)
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 11. Donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za suce porotnike Županijskog i Općinskog suda u Vukovaru
  (Izvjestitelji: D. Benaković)

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.