Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 17. lipnja 2019. (ponedjeljak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 20. sjednice Gradskog vijeća, održane 28. svibnja 2019.
2. Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

 

D N E V N I   R E D


1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i J. Miškić)
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Miličić)
3. Razmatranje Analize stanja u trgovačkom društvu Vodovod grada Vukovara d.o.o.
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Tišov)
4. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti, kulture i turizma grada Vukovara u 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
5. Donošenje izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
6. Donošenje izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vukovara za 2019.
(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2018.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u Gradu Vukovaru za 2018.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara za 2018.
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prijenos prava i obveza iz ugovora o dugogodišnjem zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (KLASA: 320-02/09-01/2402)
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prijenos prava i obveza iz ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (KLASA: 945-01/15-01/1413)
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prijenos prava i obveza iz ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (KLASA: 945-01/13-01/292)
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prijenos prava i obveza iz ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (KLASA: 945-01/15-01/2564)
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
15. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
16. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.