Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 10. srpnja 2019. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

 1. Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Informiranje o suradnji na projektu „Dom fra Mladen Hrkać"
  (Izvjestitelji: gradonačelnik i Ivan Soldo)
 2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar mjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na nacrt prijedloga Općih uvjeta isporuke usluge na Gradskoj tržnici Vukovar – javnoj tržnici na malo
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Antolović)
 4. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.