Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 23. lipnja 2020. (utorak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke, J.J. Strossmayera 25, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 30. sjednice Gradskog vijeća održane 20. svibnja 2020.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći


D N E V N I R E D

 1. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2020.
  (izvjestitelj: Pilip Karaula)
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara za 2019.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Tomić)
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2019. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić)
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2019. Gradskog muzeja Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić)
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2019. Gradske knjižnice Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i J. Miškić)
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi godišnjeg programa upravljanja sportskim objektima i Financijskom planu za 2019. Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Szabo)
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 9. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2020. godini
  (izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 10. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2020. godinu
  (izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grad Vukovara za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 12. Donošenje Odluke o korištenju javnih površina
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 13. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 14. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima u gradu Vukovaru
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 15. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Vukovara i Grada Krka
  (Izvjestitelji: F. Sušac i B. Šašić)
 16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara u nazivu udruge Klub odbojke na pijesku Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić)
 17. Donošenje:
  a) Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. za upravljanje memorijalnim spomen-obilježjem Domovinskog rata
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
  b) Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. za upravljanje memorijalnim spomen-obilježjem Domovinskog rata
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević)
 18. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti, kulture i turizma Grada Vukovara u 2019. godini
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 19. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 20. Donošenje Odluke o darovanju nekretnina Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 21. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.