Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 7. tematsku sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 13. travnja 2022. (srijeda), s početkom u 9.00 sati .
Sjednica će se održati u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke, J.J. Strossmayera 25, Vukovar.
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

  1. Strateški projekti Vukovarsko-srijemske županije
    (Izvjestitelj: gradonačelnik)

 

 

Predsjednik gradskog vijeća

Željko Sabo, teolog