Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 14. ožujka 2022. (ponedjeljak), s početkom u 9.00 sati.

Sjednica će se održati u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke, J.J. Strossmayera 25, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća održane 4. veljače 2022.
- Aktualni sat gradonačelnika


Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021.
(Izvjestitelj: gradonačelnik)
2. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Vukovara
(Izvjestitelji: I. Naletilić i K. Bilić)
3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Bilić)
4. Prijedlozi i informacije

 

Željko Sabo, teolog