Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 7. lipnja 2022. (utorak), s početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća održane 29. travnja 2022.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Vukovar za razdoblje 2021.-2027.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Bilić)
 2. Donošenje Odluke o osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Prepunić)
 3. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Vukovara Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 4. Donošenje Odluke o sufinanciranju Programa „Energetska obnova obiteljskih kuća u Gradu Vukovaru za 2022/23.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2021.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 9. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 10. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
 12. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vukovar
  (Izvjestitelji: I. Naletilić i J. Paloš)
 13. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić)
 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Revizije Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
 15. Prijedlozi i informacije

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog