Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 8. veljače 2023. (srijeda), s početkom u 9.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća održane 29. prosinca 2022.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

DNEVNI  RED

 1. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara i Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D: Vlajčić i K. Bilić)
 2. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima financiranja Javne vatrogasne postrojbe Vukovar u 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i S. Tokić)
 3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 4. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vukovara za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
 6. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: I. Naletilić i D. Čulig)
 7. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2022.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
 8. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za 2023.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
 9. Prijedlozi i informacije

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog