GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/15
URBROJ: 2196/01-01-11-1

Vukovar, 23. kolovoza 2011.

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam


7. sjednicu
GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA
za
31. kolovoza 2011. (srijeda) u 10,00 satiSjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

-    Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća održane 30. lipnja 2011.
-    Aktualni sat gradonačelnikaZa ovu sjednicu predlaže se sljedeći

 

D N E V N I   R E D

1.    Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto)
2.    Razmatranje izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Vukovara za 2010.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto)
3.    Razmatranje izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.
(Izvjestitelj gradonačelnik)
4.    Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni odluke o mjesnim odborima
 (Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)
5.    Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Sabo)
6.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Kukuljica)
7.    Donošenje:
a.    Odluke o nadležnosti i sastavu Komisije Gradskog vijeća za rješavanje stambene problematike – prijedlog Kluba vijećnika SDSS-a
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i S. Milaković)
b.    Odluke o nadležnosti i sastavu Komisije Gradskog vijeća za rješavanje stambene problematike – prijedlog Kluba vijećnika SDP-a
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i S. Šijaković)
8.    Donošenje Odluke o promjeni visine tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i I. Kamerla)
9.    Izvješće Povjerenstva za popis birača u vezi odbijanja potvrde popisa birača nacionalnih manjina grada Vukovara za izbore vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Vukovara
(Izvjestitelj D. Buljan)
10.    Pitanja, prijedlozi - razno

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak