Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 22. ožujka 2016. (utorak), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći


D N E V N I  R E D

 

 1. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od srpnja do prosinca 2015.
  (Izvjestitelj: K. Raguž i gradonačelnik)
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu Gradske knjižnice Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Surma Szabo)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu Gradskog muzeja Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić)
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijsko izvješće za 2015. Godinu Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić)
 6. Donošenje Odluke o dopuni odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2016. političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šašić)
 7. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Vukovara u 2016.
  (Izvjestitelj: P. Karaula)
 8. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: K. Raguž i I. Arambašić)
 9. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.