Održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojem je 14 vijećnika postavilo pitanje gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi.

Vijećnica Darija Benaković (HDZ) upitala je gradonačelnika u kojoj je fazi realizacija prodaje bivšega hotela Dunav? Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava rekao je kako su angažirali odvjetnika iz Zagreba kako bi pomogao transparentno riješiti situaciju i zaštititi interese Grada Vukovara. Poznato je da je taj objekt devastiran više od deset godina i ako sadašnji natječaj propadne Grad Vukovar će naći način da ovaj objekt stavi u funkciju, a svi ostali pokušaji manipulacije oko ovoga hotela koje iznose pojedini mediji su neutemeljeni.

Vijećnica Ivana Radoš (HDZ upitala je u kojoj je fazi obnova Osnovne škole Nikole Andrića. Gradonačelnik je rekao kako se čeka raspisivanje natječaja za izvođenje radova koji bi trebao uslijediti do polovice veljače.

Vijećnik Domagoj Bilić (HDZ) osvrnuo se na točku dnevnoga reda 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara i Odluke o komunalnoj naknadi, a radi se o proširenju prostora zone 5. koja je zona s najnižom stopom obračuna komunalne naknade koja će se proširiti na sve prostore gospodarsko –poslovne namjene te time stvoriti povoljnije uvjete investitorima. Bilić je slijedom iznesenoga upitao smatra li gradonačelnik da će te odluke doprinijeti razvoju gospodarstva na što je gradonačelnik rekao da se s prvim danom stupanja na dužnost koju obnaša zauzeo stav da će maksimalno raditi u interesu da Vukovar bude privlačno mjesto za ulaganje te je upravo s toga ova odluka na dnevnom redu.

Vijećnici Srđan Kolar i Aleksandar Pribičević (SDSS) zatražili su pojašnjenja gradonačelnika na njegove izrečene stavove na konferenciji za medije na kojoj je gradonačelnik ukazao na dobre i loše stvari koje je donijela provedba mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja. Gradonačelnik Penava je rekao kako je upravo zbog podjela istupio u javnost jer se takve stvari u Vukovaru ne bi smjele događati 21 godine nakon mirne reintegracije i ako se uistinu želi suživot i zajednička izgradnja grada na dobrobit svih građana koji u njemu žive djeci ne smijemo slati poruke da ovo nije njihova država, da povijest ove države nije njihova povijest, da nisu poželjni u ovoj državi i da svoju budućnost trebaju tražiti negdje drugdje što nama u ovoj situaciji odlaska ljudi iz ovih krajeva i Vukovara nije u interesu, ali isto tako da postoje pojedinci i pojedine opcije koje inzistiraju na tom.
Penava je također rekao kako je sukoba između učenika bilo i prije ali se o tme šutjelo, podsjetivši pri tome i na pretučenoga i preminuloga Darka Paijčića i Tomislava Šandora te smatra da sukob koji se dogodio nekoliko dana nakon spomenute konferencije za medije nema veze s njegovim istupima.

Kolar je također upitao i koliko je sredstava iskorišteno putem EU fondova, točnije kroz Intervencijski plan Grada Vukovara jer ima saznanja da je iskorišteno tek oko 16 milijuna kuna, a ovaj program je za 5 gradova osigurao 120 milijuna eura. Gradonačelnik Penava rekao je kako su takve tvrdnje apsolutno netočne te da je 16 milijuna kuna iznos s kojim je izgrađena nova gradska tržnica, koja je samo jedan od brojnih projekata Intervencijskog plana, u koji je uključena i izgradnja nove Ekonomske škole, centralne kuhinje za vrtiće, prenamjena Radničkog doma u Borovu naselju, projekt Adica, potpore poduzetnicima te mnogi drugi.

Vijećnik Goran Bošnjak (SDP) želio je doznati zašto je prošle godine na dan sjećanja na žrtvu Vukovara izostao prijevoz sudionika gradskim autobusima od Memorijalnoga groblja žrtava iz Domovinskog rata do centra grada. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček rekao je da je proteklih godina gradskim prijevozom bio prevezen tek manji broj sudionika zbog prevelike gužve u gradu zbog koje su se autobusi sporo probijali do Memorijalnoga groblja.

Vijećnicu Mirjanu Semenić-Rutko (MB365) zanimali su rezultati sastanka u Ministarstvu poljoprivrede oko visine zakupa poljoprivrednoga zemljišta koji je nekad pripadao Agrokoru. Naime, prema nekim informacijama tvrtke koje su izrasle iz Agrokora kao Vupik, koji je sada postao Vupik plus, Belje kao Belje plus trebali su to zemljište sukladno koncesiji dobiti po minimalnim naknadama.
Odgovorila je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijana Grubišić rekavši kako je došlo do nekih zakonskih izmjena i da je program bio pred Gradskim vijećem,a pema kojem su određivani kriteriji raspolaganja gdje smo svi zajedno donijeli odluku uvažavajući činjenicu da VUPIK zapošljava određen broj ljudi i da nam jer izrazito važan partner te da će novim aneksom ugovora svi ti ugovori prijeći u nadležnost VUPIK-a plus.

Vijećnica Biljana Gaća (SDP) upitala je gradonačelnika izlazi li on iz HDZ-a obzirom na njegove kritike upućene Miloradu Pupovcu i Vojislavu Stanimiroviću koji su koalicijski partneri HDZ-a na državnoj razini. Složila se kako je nedopustivo da netko u hrvatskoj državi na javnome mjestu ne ustane dok svira hrvatska državna himna te da je podjela škola i vrtića na hrvatske i srpske štetna za suživot u gradu Vukovaru. Gradonačelnik Penava je potvrdio da ostaje u HDZ-u te podsjetio da je on prozivao i županijsku i državnu vlast kada je bila riječ o interesima grada Vukovara.

Vijećnik Darko Buljan (SDP) upitao je gradonačelnika hoće li, s obzirom na cijene grijanja tvrtke Tehnostan i cijene odvoza smeća tvrtke Komunalac, poskupjeti i voda. Gradonačelnik je rekao kako vijećnik Buljan barata lošim informacijama i pokušava uzburkati javnost jer o nečem takvom nije bilo ni govora.

Vijećnik Damir Maduna (ŽZ) upitao je gradonačelnika je li spreman razvrgnuti postojeći ugovor s Agrokorom jer ta tvrtka zapravo više ne postoji. Gradonačelnik Penava je odgovorio kako Grad neće ništa raditi što nije u skladu sa zakonom, a kada je riječ o Vupiku on je Vukovaru ipak značajan jer zapošljava određen veći broj ljudi.

Vijećnica Vesna Vujić (SDSS) upitala je gradonačelnika zašto se ne odaziva na vjerske obrede u povodu pravoslavnih blagdana u srpskoj pravoslavnoj crkvi budući da je on gradonačelnik svih građana Vukovara. Penava je odgovorio kako će to učiniti pri prvome pozivu, ali isto tako očekuje da predstavnici političkih opcija srpske nacionalne manjine nazoče obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. i polaganju vijenaca na Memorijalnome groblju žrtava iz Domovinskoga rata.

Vijećnik David Vlajčić (HDZ) pohvalio je akciju Javne vatrogasne postrojbe Vukovar pri spašavanju kujice iz zaleđene rijeke Vuke. Gradonačelnik je rekao da je to lijepo lice Vukovara te da to nije jedini takav primjer i kako su to priče koje želimo slati iz Vukovara.

Vijećnik Igor Naletilić (HDZ) pitao je u kojoj je fazi izgradnja nove Marine. Gradonačelnik Penava rekao je kako je projekt izgradnje komunalnog pristaništa „Marina" financiran Odlukom Vlade Republike Hrvatske, sredstvima iz državnog proračuna RH putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 8.750.000,00 kn te financijskim sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara u iznosu od 500.000,00 kn. Marina će imati 140 vezova, a otvorenje se očekuje uskoro

Vijećnica Kristina Ozdanovac (HDZ) pohvalila je rad zimske službe tvrtkle Komunalac, a gradonačelnik je zaključio kako je rad te tvrtke danas na puno višem nivou od dana kada je preuzeo mandat.

Uslijedilo je 17 točaka dnevnog reda:
1. Donošenje Zaključka o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vukovara
3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
4. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga mreže osnovnih škola za područje grada Vukovara
6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Antuna Bauera
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Mitnica
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Blage Zadre
8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Siniše Glavaševića

9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Matoša
10. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Dragutina Tadijanovića
11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Nikole Andrića
12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta i garaža na području grada Vukovara
13. Donošenje Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlasti u obavljanju komunalnih djelatnosti
14. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
15. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2019. političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
17. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i drugih usluga gradskih groblja na području grada Vukovara

Sve su odluke usvojene većinom glasova gradskih vijećnika