Održana je 17. Sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika. 7 vijećnika postavilo je pitanje gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi

VijećnikDarko Buljan (SDP) upitao je što se može poduzeti po pitanju lisica koje se slobodno kreću gradom. Gradonačelnik Ivan Penava rekao je kako do sada lokalna samouprava nije mogla učiniti puno jer ih je sprječavao Zakon o lovstvu, no kako se poduzimaju koraci u dogovoru s lovačkim udrugama te s izradom programa koji će biti gotov do proljeća, a u kojem će biti evidentirane sve životinje s područja Grada Vukovara, pa će se taj problem napokon moći rješavati.

Vijećnik Goran Bošnjak (SDP) pitao je kakvi su pomaci u odnosu na prodaju Hotela Dunav. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček rekao je kako je tekst natječaja za prodaju navedene građevine u pripremi te kako će se isti objaviti do kraja tekuće, ili početkom iduće godine te kako postoje naznake da će investitori biti zainteresirani.

Vijećnik Borislav Nikolić (DSS) pokrenuo je žustru raspravu upitavši gradonačelnika bi li imao nešto protiv da se postavi spomenik srpskim žrtvama u Vukovaru, a na inicijativu Udruženja srpskih civilnih žrtava rata. Nikolić se pozvao na izjave gradonačelnika Ivana Penave u javnosti o tome kako je za njega svaka žrtva u Domovinskome ratu jednaka. Gradonačelnik Penava je odgovorio kako ovo pitanje doživljava kao provokaciju, te dodao kako se o srpskim žrtvama 1991. može govoriti samo ukoliko Nikolić otvoreno govori o velikosrpskoj agresiji na Vukovar i Republiku Hrvatsku. Vijećnik Borislav Nikolić tada je rekao kako govori o civilima, na što je gradonačelnik uzvratio: „Dajte mi imena, govorimo o imenima. Ipak bih Vas podsjetio da je sva tragedija Vukovara krenula puno ranije i stvarala se u glavama srpskih političara i na temelju čuvene SANU koja je promovirala san o velikoj Srbiji, od Virovitice do Karlobaga. To su činjenice, kao što su i činjenice da su brojni Hrvati ali i Srbi, civili, žene i djeca stradavali od srpskih granata u Vukovaru. U ime takve ideologije mučki je ubijen na Ovčari i Branko Polovina, tehničar tadašnjega radija Vukovar iako je bio Srbin. Ubijeni su zarobljeni civili i ranjenici odvedeni iz vukovarske bolnice. Krenite u tu priču pa da razotkrijemo sve i o tim civilima pa da kažemo kako su ti neki ljudi uhićivani u podrumu s tonama oružja, pa ću Vas ja pitati kako su neki to oružje već tad imali, a evo kako vi kažete bili su civili. Vi ovdje pokušavate mijenjati i manipulirati poviješću ove države", rekao je Penava te u ime Grada Vukovara vijećnika Nikolića zamolio da pisanim putem izneseno podnese službeno, kao stranka. „Objavite te činjenice vaše povijesti da ja mogu dalje postupati prema Vama ispred upravnih tijela ove države. Vrlo vjerojatno prvi korak koji bi mi bio je da vas se zabrani istoga trenutka kao političku opciju. Samo dajte te činjenice koje su na tragu velikosrpske politike i apsolutno suprotno svemu onome što je relevantno i doneseno u ovoj državi", kazao je Penava.

Vijećnik Filip Sušac (HKS) postavio je pitanje zamjeniku gradonačelnika iz redova srpske nacionalne manjine Srđanu Milakoviću slijedom Milakovićevoga priopćenja vezanog uz uhićenje dvojice pripadnika srpske nacionalne manjine iz Vukovara optuženih za počinjenje zločina nad civilima 1991. godine u Vukovaru u kojemu on o vojno-redarstvenoj akciji Oluja govori kao o etičkome čišćenju Srba u Hrvatskoj. Zamjenik Srđan Milaković je ostao pri svojoj tvrdnji da je vojno-redarstvena akcija Oluja zapravo bila etničko čišćenje Srba iz Hrvatske. Gradonačelnik Ivan Penava ogradio se od Milakovićevih stavova izjavivši kako njegovu izjavu sluša sa zgražanjem. „Apsolutno mislim da takvim velikosrpskim razmišljanjima nema mjesta ni u gradu Vukovaru ni u Republici Hrvatskoj. To nije politika koju vodim kao gradonačelnik niti političke opcije koje zastupam ovdje", zaključio je Penava.

Vijećnik Predrag Mišić (HKS) potom je pitao također zamjenika Srđana Milakovića koju to cijelu srpsku zajednicu predstavlja u Vukovaru kada je na izborima dobio svega 794 glasa birača. Mišić je konstatirao kako ne može govoriti u ime svih Srba u Vukovaru, pa ni u njegovo ime, s obzirom na izrazito mali broj glasova. Zamjenik gradonačelnika iz redova srpske nacionalne manjine Srđan Milaković odgovorio je kako mu to pravo daju pozitivni zakoni u RH koji definira pravo srpske nacionalne manjine na izbor zamjenika gradonačelnika.
Vijećnik Domagoj Bilić (HDZ) upitao je gradonačelnika ima li saznanja o tomu ima li još osoba u gradskoj upravi za koje se sumnja da su počinili ratni zločin u Vukovaru 1991. Gradonačelnik Ivan Penava je odgovorio kako je cilj samoga prosvjeda održanog u Vukovaru 13. listopada ove godine upravo i bio kazniti počinitelje, nazvati zločin imenom i prezimenom, procesuirati ratne zločine, a upravo je dosadašnje neprocesuiranje rezultiralo određenim nezadovoljstvom unutar Vukovara. Gradonačelnike je također naglasio kako cilj prosvjeda nije bilo promoviranje nikakve harange niti lova na vještice, nego fokusirati se na sam zločin poštujući presumpciju nevinosti i čekajući pravomoćnost presuda. „Nažalost danas smo imali priliku čuti kako se upravo suprotno u našoj neposrednoj blizini od stranaka koje kao zastupaju srpsku nacionalnu manjinu, ali teret teških ratnih zločina koji su se dogodili u Vukovaru ne baciti na stvarne počinitelje, nego pokušati staviti teret tih zločina cijeloj jednoj zajednici", rekao je Penava.

Vijećnik Pavao Josić (ŽZ) upitao je koliko sudskih tužbi protiv građana ima tvrtka Tehnostan, o čemu će odgovor dobiti u pisanome obliku.

Uslijedilo je 17 točaka dnevnog reda:
1. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Vukovara
2. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vukovara
3. Donošenje Odluke o izmjenama Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2018.
7. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti
8. Donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o djelatnostima od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima
9. Donošenje Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora
10. Donošenje Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati temeljem ugovora o koncesiji
11. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe
13. Donošenje Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću -Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. za upravljanje memorijalnim spomen-       obilježjem Domovinskog rata
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom
15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara za 2019.
16. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene za Grad Vukovar
17. Prijedlozi i informacije

Sve su točke usvojene većinom glasova gradskih vijećnika Grada Vukovara.