U Gradskoj vijećnici Grada Vukovara prema epidemiološkim preporukama održana je 1. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika, a 14 vijećnika je na istome svoje pitanje uputilo gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi.

Vijećnik Nikola Mažar (HDZ) uputio je pitanje vezano za potrebu donošenja Odluke o ustrojstvu upravnih tijela grada Vukovara, naglašavajući promjenu sistematizacije radnih mjesta unutar Gradske uprave Grada Vukovara. Gradonačelnik Penava odgovorio je kako se u ovom slučaju ne radi o sistematizaciji radnih mjesta, već o Odluci o ustrojstvu Grada Vukovara gdje se raspravlja o upravnim tijelima Grada Vukovara, stoga pitanje smatra nejasnim.  

Vijećnik Dejan Drakulić (SDSS) upitao je postoji li mišljenje projekta o utjecaju na biljni i životinjski svijet u rijeci Vuki, na čijoj obaloutvrdi se odvijaju radovi. Gradonačelnik Penava rekao je kako postoje sve odluke sukladno zakonskim uvjetima i propisima te kako sukladno tome zasigurno postoji i mišljenje o utjecaju na okoliš spomenutog projekta.

Vijećnik Igor Gavrić (HDZ) postavio je dva pitanja, jedno u osobno ime, a drugo ispred Kluba vijećnika. Vijećnik Gavrić pohvalio je radove u gradskoj četvrti Sajmište te upitao kada će uslijediti sanacija Ulice SR Njemačke, dok je drugo pitanje bilo vezano za tematiku izgradnje sportskog igrališta za građane Sajmišta. Gradonačelnik Penava pojasnio je kako netom završena 1. faza obnove Ulice SR Njemačke. Njezina sanacija predviđena je u fazama zbog problematike stare kanalizacije koja će se konzervirati i dovesti svrsi. Po pitanju sportskog igrališta u gradskoj četvrti Sajmište, gradonačelnik Penava istaknuo je kako svi prijedlozi dolaze u obzir te je Grad Vukovar otvoren za takve opcije na dobrobit građana toga dijela grada.

Vijećnik Stjepan Mađarac (HDZ) postavio je pitanje vezano za skulpturu slova „V“ na ulazima u Vukovar te upitao zašto ista nije postavljena na ulazu u grad iz smjera prigradskog naselja Sotin. Gradonačelnik je pojasnio kako je prilikom odlučivanja o lokacijama postavljanja skulpture odlučeno kako će se ona postaviti na području koje podrazumijeva pojam obrane grada Vukovara u najkritičnijem vremenu.

Vijećnik Srđan Milaković (DSS) postavio je pitanje vezano za održavanje zelenih površina u vlasništvu Grada Vukovara, za koje smatra kako se nedovoljno održavaju. Gradonačelnik Penava rekao je kako će se situacija vezana za tu tematiku razmotriti te učiniti sve što je moguće da se takva aktivnost poveća na još veću razinu, iako trenutku situaciju smatra zadovoljavajućom.

Vijećnik Nenad Bučko (HNS) uputio je pitanje gradonačelniku Penavi vezano za digitalizaciju Gradske uprave Grada Vukovara. Gradonačelnik je istaknuo kako digitalizaciji treba težiti, no kako nekada to nije u potpunosti jednostavno. Kako ističe gradonačelnik Penava, Grad Vukovar otvoren je za sve prijedloge i opcije koji su u interesu građanima Grada Vukovara i poboljšanju usluga Gradske uprave Grada Vukovara.

Vijećnik Krešimir Raguž (HDZ) poveo je tematiku vezanu za trenutne radove na izgradnji biciklističke staze te naveo kako je izvođač radova, tvrtka Komunalac d.o.o. Vukovar zatražila suglasnost Hrvatskih cesta za početak radova nakon započetih radova. Kako pojašnjava direktor tvrtke Komunalac, Igor Štrangarević radovi su prije suglasnosti započeli na dijelu zelene površine, koja ne pripada uz državnu cestu za koju je potrebno tražiti suglasnost.

Vijećnik Vedran Vuleta (HKS) upitao je postoji li plan uređenja prostora stare tržnice. Gradonačelnik Penava istaknuo je kako postoje idejna rješenja, no predmetni prostor je još uvijek u imovinskopravnom sporu, što koči pokretanje radova.

Vijećnik Domagoj Bilić (IP-NL) postavio je pitanje ispred Kluba vijećnika vezano za nedavno istraživanje Instituta javnih financija koji je Grad Vukovar po pitanju proračunske transparentnosti ocijenio odličnom ocjenom. Gradonačelnik Penava komentirao je kako je to lijepo čuti te kako su sve informacije javno dostupne, iako je u projekcijama i planiranjima budućih razdoblja nekada teško biti u potpunosti jasan i transparentan.

Vijećnik Robert Rapan (HKS) uputio je dva pitanja, jedno u osobno ime, a drugo ispred Kluba vijećnika. Jedno pitanje vezano je za izgradnju nove biciklističke staze pri čemu je upitao hoće li ona biti produžena do Slavije, odnosno od Slavije do centra grada. Drugo pitanje je vezano za stavljanje u funkciju marine za vezanje brodica. Gradonačelnik Penava istaknuo je kako ta problematika već uzeta u obzir te kako je Grad Vukovar otvoren za sve sugestije po tom pitanju. Po pitanju stavljanja u funkciju marine, gradonačelnik je pojasnio kako se njeno stavljanje u uporabu očekuje krajem ljeta.

Vijećnica Majda Jakša (HDZ) gradonačelnika je upitala planira li se osnivanje mjesnih odbora na području grada Vukovara. Gradonačelnik Penava pojasnio je kako je komunikacija gradske vlasti s građanima na odličnoj razini te da uzimajući u obzir sve aspekte, posebice veličinu grada i broj stanovnika, Grad Vukovar smatra kako za to trenutno ne postoji potreba.

Vijećnik Zoran Rokvić (SDSS) upitao je planira li se uređenje dijela Borova naselja od Ulice dr. Ante Starčevića prema sportskom aerodromu. Gradonačelnik Penava pojasnio je kako je za potrebe nove gospodarske zone Grad Vukovar otkupio sportski aerodrom, uskoro će se u blizini toga područja graditi i sportski nogometni kamp što će zasigurno doprinijeti razvoju i uređenja Borova naselja. Između tih područja ostavljeno je područje namijenjeno uređenju u vidu parka i sadržaja za sportske aktivnosti, pojašnjava gradonačelnik. Na tom području ovih dana kreće sanacija nogostupa i postavljanje LED rasvjete.

Vijećnik Nemanja Savanović (HKS) pitao je kada će Ulica Marka Marulića biti sanirana. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac pojasnio je kako će predmetna ulica biti sanirana tijekom ove godine.

Vijećnica Jasmina Jukić (HKS) pitala je u kojoj je fazi izgradnja dječjeg igrališta u gradskoj četvrti Mitnica. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac rekao je kako je javna nabava u tijeku te se očekuje njezin završetak. Sukladno tome, očekujemo uskoro početak realizacije navedenog projekta pojasnio je zamjenik Sušac.

Uslijedilo je 11 točaka dnevnog reda, kako slijedi:

1. Donošenje Zaključka o početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnice u Gradskom vijeću Grada Vukovara
2. Donošenje Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2020. godini
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2020. godinu
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanu Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za 2020. godinu.
8. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2021. godini
9. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vukovara za 2021. godinu
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vukovara za 2021. godinu
11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara i nezavisnih vijećnika

Sve točke usvojene su većinom glasova gradskih vijećnika.

Zvučni zapis 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara moguće je dobiti na upit službenici za informiranje na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..