Održana je konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća Grada Vukovara.

Za predsjednika Gradskoga vijeća izabran je Željko Sabo (nezavisan) s ukupno 10 glasova za, 1 protiv i 6 suzdržana.

„Ovoj suradnji prilazim otvoreno, vodeći se konstruktivnom suradnjom, idejama i prijedlozima, rješavajući sva važna pitanja za građane Vukovara. Očekujem da će sve političke opcije doprinijeti u njihovom rješavanju.“, ovom prilikom rekao je predsjednik Gradskog vijeća Željko Sabo.

Za potpredsjednika Gradskoga vijeća izabran je David Vlajčić (IP NL) s ukupno 10 glasova za, 1 protiv i 6 suzdržana.

Također, na sjednici su izabrani članovi i četiri odbora Gradskoga vijeća Grada Vukovara.

Budući da do održavanja konstituirajuće sjednice Gradskoga vijeća nije pristigao ni jedan prijedlog za potpredsjednika Gradskoga vijeća iz redova vijećničke manjine, isti nije izabran na ovoj sjednici.

Gradonačelnik Ivan Penava čestitao je novoizabranom predsjedniku, potpredsjedniku i svim gradskim vijećnicima te ih pozvao na suradnju zahvaljujući prošlom sazivu Gradskog vijeća na kvalitetnoj suradnji.

„Čestitam novoizabranom predsjedniku, potpredsjedniku i vijećnicima te se nadam otvorenoj i kvalitetnoj suradnji na dobrobit svih građana grada Vukovara. Svjedočimo činjenici da smo kroz sastav Gradskog vijeća i kao Gradska uprava u prethodnom razdoblju napravili ono što se očekivalo od nas te grad Vukovar učinili još ljepšim i poželjnijim mjestom za život svakoga tko u njemu želi živjeti.“, rekao je gradonačelnik Penava.