19. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara započela je aktualnim satom gradonačelnika na kojemu su vijećnici upućivali pitanja gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi.

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara Krešimir Raguž (HDZ) upito je hoće li Grad sufinancirati projekte obnovljivih izvora energije za građane i s kojim postotkom.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig rekao je kako Fond za energetsku obnovu i zaštitu okoliša nije javno objavio rezultate tako da ne postoji podatak koliko je kućanstava s područja grada prošlo na natječaju. Kada građani potpisu ugovor sa Fondom, tada će biti odlučeno o visini sufinanciranja, ali ono će vjerojatno iznositi dodatnih 10%.

Čulig je napomenuo kako je u pripremi i javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za energetsku obnovu višestambenih zgrada kako bi građani imali spremnu dokumentaciju za iduće natječaje.

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća David Vlajčić (DP) upitao je jesu li, s obzirom na povećan broj upisane djece u vrtiće, otvorene nove skupine. Pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje Darko Dimić rekao je kako je ove godine zabilježeno znatno povećanje broja djece koja su se upisala u vukovarske vrtiće te su stoga otvorene dvije nove skupine u Dječjem vrtiću Vukovar I i jedna skupina u Dječjem vrtiću Vukovar II.

Vijećnik Nikola Mažar (HDZ) pitao je kakva je namjena sredstava koji su bili osigurani u gradskom proračunu za unutarnje opremanje Radničkoga doma u Borovu naselju s obzirom da je Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara financirao navedeni projekt. Gradonačelnik Ivan Penava pojasnio je kako se radi o novcu koji je Grad Vukovar planirao za druge projekte od interesa grada te kako mu nije obaveza financirati projekte drugih institucija, ipak je to učinio zbog značaja Veleučilišta Lavoslava Ružička, na uštrb drugih projekata.

Vijećnik Nenad Bučko (HNS) upitao je ima li u proračunu novca za otkup stanova i kuća za mlade koje bi se davale u najam mladim obiteljima, ima li novca za mjesečne dodatke na mirovine te stipendije svim studentima. Gradonačelnik je rekao kako Grad Vukovar priprema paket mjera za mlade obitelji, stipendije osigurava svim studentima koji studiraju na području RH, a o dodatcima na mirovine vijećnika uputio da s vladajućima, u kojima je njegova stranka u koaliciji to pitanje razmotri na nacionalnoj razini.

Vijećnik Srđan Milaković (DS) upitao je kakve su šanse da Vukovar u doglednoj budućnosti ugleda ozbiljnu investiciju, pogotovo u prerađivačkoj industriji. Gradonačelnik Penava rekao je kako su u grad uspješno dovedene tvrtke Walter Konig i Enikon Aerospace koje zapošljavaju pozamašan broj naših sugrađana.

Vijećnik Stjepan Mađarević (HDZ) se požalio na ambroziju koja raste u blizini naselja Olajnica te na radove na šetnici uz Vuku gdje je raskopan nasip i postavljene su ograde i prepreke pješacima te pitao kada će ti radovi biti završeni i je li ih bilo moguće obaviti na neki drugi način te hoće li se nastaviti izgradnja Ekonomske škole. Gradonačelnik Penava je zahvalio građanima na strpljenju za izvođenje radova na više lokacija u središtu gradu te se složio kako je dinamika radova spora, no to su pitanja za koja su odgovorni izvođači radova.

Vijećnica Jasmina Jukić (HS) upitala je provodi li Grad Vukovar program rada za opće dobro sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac rekao je kako od svibnja provodi navedeni projekt. Do sada je 41 osoba prošla rad za opće dobro u 3 grupe, a želja je osobe koje prolaze kroz program što više uključiti u rad te im omogućiti bolju budućnost.

Vijećnik Vedran Vuleta (HS) upitao je ima li više informacija o opremanju sportske građevine u prigradskom naselju Sotin. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Kristina Bilić rekla je kako se na navedenom projektu radi te kako bi opremanje trebalo biti izvršeno do kraja studenoga.

Vijećnik Dejan Drakulić (SDSS) pohvalio je uređivanje pješačkog mosta u Adici te je upitao zašto zasluge za njegovu obnovu nisu pripale zamjeniku Srđanu Kolaru.  Gradonačelik Penava je pohvalio angažman zamjenika Kolara, no također je pojasnio kako su sredstva za obnovu dobivena na javnom pozivu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

Vijećnik Radivoj Đurić (DP) pitao je ide li OŠ Mitinca u nadogradnju. Resorni pročelnik Darko Dimić odgovorio je da prema planu Ministarstva znanosti i obrazovanja sve škole trebaju dobiti uvjete za održavanje nastave u jednoj smjeni pa za to kapacitete treba proširiti u OŠ Mitnica, OŠ Dragutina Tadijanovića i OŠ Siniše Glavaševića, a upravo je jučer u resornom ministarstvu održan sastanak na tu temu te se uskoro kreće u realizaciju.

Vijećnik Sava Manojlović (DP) upitao je hoće li opet biti pokrenut projekt „Zaželi“. Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Josip Paloš rekao je da je javni poziv objavljen i rok za prijavu je 21. rujna te da će se Grad Vukovar prijaviti i poslati dokumentaciju u maksimalnom iznosu od 1,5 milijuna eura. Planira se uključiti 156 krajnjih korisnika, a zaposliti će se 31 osoba na period od 36 mjeseci.

Vijećnik Stjepan Mađarac (HDZ) rekao je kako je 10 sportskih klubova apliciralo za financijska sredstva od strane ministarstva te upitao ima li Grad Vukovar nešto s tim. Zamjenik gradonačelnika Sušac pohvalio je klubove koji su aplicirali te je pojasnio kako Grad motivira sportske klubove da koriste europska i nacionalna sredstva za svoje funkcioniranje. Istaknuo je kako će im Grad Vukovar zajedno s Razvojnom agencijom Vukovar i Sportskim objektima uvijek stajati na raspolaganju za administrativnu podršku prilikom prijave te kako će i sam Grada  kao i dosadašnjih godina dodijeliti sredstva klubovima putem javnog poziva.

Vijećnik Domagoj Bilić (DP) upitao je zašto Vukovar nema dežurnu ljekarnu na što je  gradonačelnik Penava rekao kako je podnio amandman na proračun tražeći sufinanciranje rada dežurne ljekarne u Vukovaru, čije postojanje u središtu Vukovarsko-srijemske županije smatra neophodnim i izrazito potrebnim kroničnim bolesnicima, građanima treće životne dobi i obiteljima s malom djecom. Vijeću je predložio izdvajanje sredstava za ovu namjenu te raspisivanje natječaja na koji se ljekarne trebaju javiti. Također je izrazio veliko nezadovoljstvo jer je ta tematika javnog zdravstva u domeni Vukovarsko-srijemske županija koja nije poduzela potrebne mjere kako Vukovar ne bi ostao bez dežurne ljekarne.

Bilić je pitao i hoće li biti asfaltirani prilazi na pristupima posutim kamenjem na Lijevoj bari, a pročelnik Čulig je odgovorio da prije tih radova treba urediti odvodnju, nakon čega će se izvršiti asfaltiranje. Također je najavio je i izgradnju pješačke staze u ulici Lijeva bara te spajanje s ulicom Ive Tijardovića.

Uslijedilo je 26 točaka dnevnoga reda koje su usvojene većinom glasova gradskih vijećnika:

 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.
 2. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Vukovara
 3. Donošenje Odluke o suglasnosti trgovačkom društvu Vukovarska gospodarska zona d.o.o. za ishođenje bankarskih garancija (izvršenje obveza istražnog razdoblja i sanacija istražnog prostora).
 4. Donošenje Odluke o suglasnosti za davanje jamstva Grada Vukovara trgovačkom društvu Vukovarska gospodarska zona d.o.o. za ishođenje bankarskih garancija
 5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice Vukovar
 6. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara, a koja se odnosi na preispitivanje i propisivanje načina i uvjeta gradnje
 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara, a koja se odnosi na promjenu namjene dijela k.č. 166 k.o. Vukovar
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradskog muzeja Vukovar za 2022. godinu
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Vukovar za 2022. godinu
 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2022. godinu
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju i poslovanju Vukovarskog vodotornja-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. za 2022. godinu
 12. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
 13. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2024. godinu
 14. Donošenje Programa javnih potreba u turizmu na području Grada Vukovara za 2024. godinu
 15. Donošenje Programa javnih potreba iz područja obrazovanja Grada Vukovara u 2024, godini  
 16. Donošenje Programa javnih potreba iz područja branitelja i stradalnika na području grada Vukovara u 2024. godini
 17. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2024. godinu
 18. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara za 2024. godinu
 19. Donošenje Programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture Grada Vukovara za 2024. godinu.
 20. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 21. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 22. Donošenje
        a) Proračuna Grada Vukovara za 2024. i projekcija za 2025. i 2026.
        b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2024.
 23. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Vukovara udruzi Lokalna akcijska grupa u ribarstvu i akvakulturi Dunav Sava
 24. Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima za 2024.
 25. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.
 26. Prijedlozi i informacije

Zvučni zapis 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara moguće je dobiti na upit službenici za informiranje na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a nakon dostave popunjenog Zahtjeva