Dragi moj Vukovaru,

toliko si lijep,

baš kao da sam pomirisao

najljepši cvijet.

Kad vidim kako

kroz grad teče Vuka,

pomislim kako te u prošlosti

pratila velika muka.

Danas je svu tu tugu

odnio moćni Dunav,

stvorio novo lice svima nama

gdje najviše prevladava ljubav.

 

Davor Padežanin, 3.a (OŠ Nikole Andrića)