Pjesme

U Vukovar, duša kaže,
Tamo gdje su mrtve straže
Poginulih suboraca
Razorenog Vukovara

Pitomi grad uz rijeku,
u prošaranoj brežuljcima,
srijemskoj ravnici,
na samoj granici,
napadnut od tuđina,
agresija je u tijeku,
u jeku luđačkog ataka,
zločini i nasilje uzimaju maha,
ostavlja bez riječi i daha
bezumna mržnja divljaka.

Vukovar

Ne dolaze brodovi od Beča i Budima

pratiti zvijezde s Vukova ravnjaka.

Ne pije se više kašasto pivo

iz trupa jarebice dunavskim trskama.

 

Tek Vuka je mirna, ko da nešto skriva,

u tom grotlu tuge i ponosa.

Udaraju i sad snopovi bičeva

po uništenim životima ranjenoga grada.

 

Dunave, izbaci svojom silinom

sve lažne vijence pohlepnih uljeza.

Nek ostanu čiste tvoje dubine,

obale snova i nova svitanja.

 

Svaki plam i žrtva Blagoslov nek siju

ulicama i putevima Vukovara.

Ne zaboravi Utkane u cvijeće i svijeće,

u najdublje pore ponosnoga grada!

Antonija Buljan – Filipović

Blistavo sunce obasjava tvoju ljepotu.

Sjećanja moja ti skrivaš.

Život moj je u tebi.

Nosiš me od rođenja.

Korača gordo Vukovar tminom

K'o neki velik i otmjen čovjek…

Visoka čela prepunog brigom

I svjetlu se nada povrh svega

Brani se dušom, glasom i knjigom,

Jači od bola i mučnih grijeha.