Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 27. rujna 2013. (petak), sa početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Polaganje prisege vijećnika koji to nisu učinili na konstituirajućoj sjednici
- Usvajanje Skraćenog zapisnika sa konstituirajuće sjednice, sazvane treći puta, održane 30. kolovoza 2013.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

 

1. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
(Izvjestitelj: N. Mažar)
2. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za financije i proračun
(Izvjestitelj: N. Mažar)
3. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za zaštitu ljudskih prava, etničkih i nacionalnih zajednica i manjina
(Izvjestitelj: N. Mažar)
4. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
(Izvjestitelj: N. Mažar)
5. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
(Izvjestitelj: N. Mažar)
6. Donošenje Odluke o pristupanju o promjeni Statuta Grada Vukovara
(Izvjestitelji: B. Šašić i predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost)
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara u nazivu Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
(Izvjestitelji: B. Šašić i predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost)
8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
(Izvjestitelji: B. Šašić i predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost)
9. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Gradskog savjeta mladih
(Izvjestitelji: D. Holoker-Radumilo i predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost)
10. Donošenje Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Vukovara
(Izvjestitelji: Branko Šekuljica i N. Mažar)
11. Donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Vukovara
(Izvjestitelji: Branko Šekuljica i N. Mažar)
12. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem koncesije
(Izvjestitelji: L. Nikšić i predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost)
13. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine
(Izvjestitelji: L. Nikšić i predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost)
14. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2013.
(Izvjestitelj: gradonačelnik)
15. Usvajanje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Vukovar 1 za pedagošku godinu 2012/13.
(Izvjestitelji: D. Holoker-Radumilo i predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost)
16. Prijedlozi - razno

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Pinjuh, oec.