Gradski savjet mladih Grada Vukovara održao konstituirajuću sjednicu 16. siječnja 201g. godine.

Gradsko vijeće Grada Vukovara imenovalo je Gradski savjet mladih Grada Vukovara u sastavu: Andreja Lehrmajer, Barbara Kasalo-Banić, Anamarija Kopf, Tatjana Romić, Marija Tomić, Klara Vukovac i Domagoj Nota.

Na poziv predsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara Tomislava Šote održana je konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara 16. siječnja 2018. godine kojom je do izbora vodstva tog savjetodavnog tijela predsjedavao predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara Tomislav Šota.

Članovi i članice Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara većinom su glasova za predsjednicu izabrali Mariju Tomić, a za njezinog zamjenika Domagoja Notu.

Konstituirajućoj sjednici nazočili su predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara Tomislav Šota i Stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama i zdravstvenu zaštitu Siniša Mitrović.