Na sjednici Gradskog Savjeta mladih Grada Vukovara koja je održana 5. ožujka 2018. godine u cafe bar "Faces" u gradskoj četvrti Borovo naselje, usvojen je Program rada i Financijski plan Savjeta za 2018. godinu.
Tijekom planiranja aktivnosti za 2018. godinu, Savjet mladih Grada Vukovara sve aktivnosti planirao je prema promicanju i zagovaranju prava, potreba i interesa mladih s područja grada Vukovara.
Savjet mladih kroz svoj Program rada za 2018. godinu planira zajedničku, aktivnu suradnja s Gradom, UO-ima Grada, gradskim ustanovama i institucijama, Udrugama i drugim suradnicima koji svojim radom promiču prava i interese mladih.