Na sjednici Gradskog Savjeta mladih Grada Vukovara koja je održana 21. travnja 2018. godine u caffe bar "Select cafe" u Vukovaru, članovi Savjeta dogovorili su aktivnosti za "Dane mladih" 2018. godine.

Dogovorene su planirane aktivnosti prema Udrugama, ugostiteljskim objektima, civilnom društvu i školama na području grada Vukovara.