KLASA:550-01/14-01/9      

URBROJ: 2196/01-02-14-3                                     

Vukovar, 17. listopada 2014.

Z A P I S N I K

sa desete sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 23. listopada 2014. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 12,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Uvod, pozdrav
 2. Stanje sigurnosti i aktualna događanja
 3. Razno

 

U radu desete sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara6. listopada 2014. godine:

 1. MARIJAN PAVLIČEK, prof., zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara,, predsjednik
 2. MIRO BRADIĆ, načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
 3. TONKO SABLIĆ, glavni tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Vukovara, član
 4. MIRJANA HORVAT, Voditeljica službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica

 

Odsutni:

 1. LJUBICA MUDRI, dipl. pravnik, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, član
 2. DRAŽEN ZOVKO, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
 3. SLAVKO LUKIĆ, dipl. oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član

 

Ostali prisutni:

 1. Siniša Mitrović, stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama, Grad Vukovar
 2. Domagoj Togonal, Viši referent za komunalno redarstvo, Grad Vukovar
 3. Ivan Branimir Vrdoljak, PP Vukovar
 4. Goran Rihelj, Agencija Pozitiva
 5. Damir Golub, Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar
 6. Karolina Šoš Živanović, Proni Centar za socijalno podučavanje
 7. Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar
 8. Saša Bjelanović, Mirovna grupa mladih Dunav
 9. Martina Pavković, OŠ Siniše Glavaševića
 10. Milica Marić, OŠ Siniše Glavaševića

Predsjednik Vijeća za prevenciju Marijan Pavliček otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne članove i članice Vijeća i goste te upoznao prisutne s dnevnim redom Sjednice. Uz osvrt na akciju Čuvajmo naše koja je održana prije same sjednice predsjednik Vijeća osvrnuo se na uništavanje imovine te je napomeno kako je potrebno uključiti srednjoškolce u aktivnosti te pojačati suradnju sa školama kako bi se radilo na razvoju svijesti mladih osoba o imovini svih nas.

Predsjednik Vijeća zatim je prepustio riječ načelniku Policijske postaje Vukovar. Načelnik policijske postaje Miro Bradić upoznao je nazočne sa stanjem sigurnosti i aktualnim događanjima u gradu Vukovaru te izjavio sljedeće:

Tijekom proteklih 9 mjeseci 2014. god. došlo je do povećanja imovinskih delikata, ali nisu ubilježena teška kaznena djela. Kada su u pitanju prekršaji protiv javnog reda i mira bilježimo smanjenje, a isti trend je i kod prometnih prekršaja i nesreća s tim što bilježimo veći broj povrijeđenih i poginulih nego u istom periodu protekle godine. U graničnim postupanjima možemo biti zadovoljni jer su zaplijenjene veće količine duhana i narkotika.

Kao posebnu problematiku načelnik Miro Bradić istakao je kretanje životinja bez nadzora kao i nesavjesnih vlasnika istih. Naglasio je kako policija postupa po dojavama građana, ali da ovu problematiku treba riješiti u suradnji s ostalim dionicima u društvu.

Saša Bjelanović (Mirovna grupa mladih Dunav) dodao je kako ima iskustva upravo s navedenom problematikom gdje vlasnici opasnih pasa puštaju iste bez nadzora na dječja igrališta.

Nazočni su se složili kako bi trebalo osigurati prostore koji će biti ograđeni i namijenjeni samo za šetnju pasa. Potencijalne lokacije mogle bi biti na potezu između Adice i Lušca, na Olajnici i jedna u Borovu naselju. Predsjednik Vijeća napomenuo je kako je Kinološka udruga Vukovar imala prijedlog upravo za jedan prostor za pse na potezu između Adice i Lušca.

            Ivan Branimir Vrdoljak (Policijska postaja Vukovar) pojasnio je da se obično radi o ograđenom prostoru 20x30m² te o neograđenim prostorima.

            Domagoj Togonal (Grad Vukovar) napomenuo je kako i komunalni redari Grada Vukovara opominju vlasnike pasa, a Dijana Antunović Lazić (Europski dom Vukovar) dodala je kako bi navedenu problematiku trebalo riješiti kao što je rješavana problematika skatera i rolera. Napomenula je da je potrebno iznaći zajednički model u kojem bi sve strane bile zadovoljne.

            Predsjednik Vijeća predložio je da se povećaju sredstva za Vijeće kako bi ono moglo kvalitetno odgovoriti na izazove koji su pred svima nama.

            Saša Bjelanović (Mirovna grupa mladih Dunav) postavio je je i pitanje o garancijama za igrališta i slične površine na što je Domagoj Togonal (Grad Vukovar) odgovorio kako je to jako teško riješiti jer postoji puno oblika garancija te je iznio primjer u kojem neki od dobavljača daju osiguranje za svoju opremu.

Goran Rihelj (Agencija Pozitiva) osvrnuo se na dosadašnju raspravu te ustvrdio kako su, na žalost, Vijeća za prevenciju manje-više formalna u gradovima, ali i da su podcijenjena. On kao rješenje problematike nesavjesnih vlasnika životinja vidi u povezivanju svih dionika, izradi registra pasa u gradu i u izgradnji ograđenih prostora za pse. Napominje kako se nakon ovih preduvjeta koji daju alternativu može pristupiti kažnjavanju nesavjesnih vlasnika. Dotakao se i kampanje Čuvajmo naše za koju predlaže nastavak i daje poseban naglasak na mijenjaju svijesti ljudi

           

Profesor Damir Golub (Tehnička škola Nikole Tesle) ističe kako je u školama zaživio predmet građanski odgoj te kako se kroz školske sate posvećene građanskom odgoju mogu raditi teme Vijeća za prevenciju.

Karolina Šoš Živanović (Proni Centar za socijalno podučavanje) napomenula je kako mladi žele biti uključeni, ali da ih treba voditi i informirati te je predstavila aktivnost prevencije nasilja koja bi se održala u našem gradu kroz jednu predstavu za srednjoškolce.

Za navedenu predstavu ostaje uokviriti datum i sredstva, a dogovore preuzimaju Grad Vukovar, Policijska postaja Vukovar i udruge.

            Predsjednik Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru Marijan Pavliček – zatvara Sjednicu.

                                                               

Zapisnik vodio                                                         PREDSJEDNIK VIJEĆA ZA PREVENCIJU

Siniša Mitrović, stručni                                                             Marijan Pavliček, prof.

suradnik za razvoj civilnog društva,                            zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara

rad s mladima i nacionalnim manjinama