U Uredu gradonačelnika 12.02. održan je radni sastanak inicijalne skupine za potporu radu Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, kojem su pored predstavnika Grada Vukovara, Dejana Drakulića, zamjenika gradonačelnika i Siniše Mitrovića, višeg stručnog referenta za razvoj civilnog društva i rad s mladima prisustvovali i načelnik policijske postaje Vukovar Željko Šimundić, pomoćnik načelnika za policiju Mirko Arbutina, koordinator za kontak policajce Ivan-Branimir Vrdoljak, UNDP - viši savjetnik i voditelj programa Razvoj ljudske sigurnosti Hans Risser, UNDP - koordinator projekta sigurnost u zajednici Krunoslav Katić, Snježana Kovačević i Igor Đorđević predstavnici Centra za mir nenasilje i ljudska prava Osijek, Dijana Antunović Lazić - Europski dom Vukovar, Karolina Šoš - Proni centar za socijalno podučavanje/ Voditeljica Info-centra za mlade.

Razgovaralo se o sigurnosti i ulozi policije u zajednici kao i o osnaživanju građana za uključivanje u aktivnosti vezane za sigurnost. Istaknuto je kako su lokalne razine ključne za planiranje i provođenje aktivnosti usmjerenih na izgradnju i održavanje sigurnije, snažnije i zdravije zajednice. Posebno je istaknuta važnost koordinacije i suradnje svih institucija i pojedinaca na prevenciji nasilja u zajednici kao i postojanje i funkcioniranje Vijeća za prevenciju u gradu Vukovaru koje bi koordiniralo i vodilo aktivnosti.

Radnom sastanku prethodila je Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru i Rješenje o imenovanju članova Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, koje je donio gradonačelnik Željko Sabo.

{gallery}vijesti/2010-02-15/02{/gallery}