{gallery}vijesti/2010-04-29/02{/gallery}Prva sjednica Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru održana je  28. travnja  2010. godine u gradskoj vijećnici pod vodstvom gradonačelnika Željka Saboa, istodobno i  predsjednika Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru  i  načelnika Policijske postaje Vukovar Željka Šimundića, zamjenika predsjednika Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru.

U radu  prve sjednice  sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom veljače ove godine:
1.    ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik
2.    ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3.    ANA HIRJOVATI, dipl. iur, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
4.    NELA VENCEL, Hrvatski zavod za zapošljavanje
5.    ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
6.    MIRJANA HORVAT, dipl. iur. Pomoćnica predstojnice u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica
7.    IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član
8.    JUGOSLAV HOLIK, Županijska komora u Vukovaru
9.    SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član

Sjednici su nazočili i Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika i Siniša Mitrović, viši stručni referent za razvoj civilnog društva i rad s mladima kao i predstavnici UNDP - koordinator projekta sigurnost u zajednici Krunoslav Katić, Snježana Kovačević i Igor Đorđević predstavnici Centra za mir nenasilje i ljudska prava Osijek, Dijana Antunović Lazić - Europski dom Vukovar, Karolina Šoš - Proni centar za socijalno podučavanje/ voditeljica Info-centra za mlade.

Predstavnici Grada Vukovara, institucija i udruga iznijeli su svoje viđenje trenutačne situacije kada je u pitanju sigurnost u našem gradu. Svi su bili suglasni  da je međusobna suradnja i potpora presudna ako želimo prevenirati probleme i učiniti našu zajednicu sigurnim i kvalitetnim mjestom za život na radost svih naših  sugrađanki i sugrađana.

Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru detektiralo je dva  prioritetna problema na kojima će suradnički raditi, a to su: nasilje u obitelji i alkoholizam mladih. Vijeće je donijelo i  odluku     o uspostavljanju  Koordinacijskog tima za realizaciju, koji će analizirati probleme i raditi na njihovu rješenju,  a drugom odlukom realizirati će se projekt Grada Vukovara i UNDP-a „Fitnes na otvorenom“.