Druga sjednica i radni sastanak Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru održana je 13. listopada 2010. godine u Hotelu Lav u Vukovaru pod vodstvom gradonačelnika Željka Saboa, istodobno i predsjednika Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru i načelnika Policijske postaje Vukovar Željka Šimundića, zamjenika predsjednika Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru.
U radu proširene sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju i članovi/ce stručnih skupina:
1.    ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik
2.    ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3.    ANA HIRJOVATI, dipl. iur, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
4.    MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec., predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar,član
5.    JASNA KOLAR, pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, članica
6.    ANTE LOHINSKI, dipl. oec., ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
7.    MIRJANA HORVAT, dipl. iur., Pomoćnica predstojnice u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica
8.    JUGOSLAV HOLIK, Županijska komora u Vukovaru, ovlašteni član
9.    SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec., Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
10.    JOZA MIHALJEV, ravnatelj O.Š. Antuna Bauera Vukovar
11.    VIKTORIJA BRAJKOVIĆ, Centar za socijalnu skrb Vukovar
12.    PAVICA LUKAČEVIĆ, ravnateljica O.Š. Mitnica Vukovar
13.    ĐURĐICA MARJANOVIĆ, pedagoginja Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar
14.    LIDIJA MILETIĆ, ravnateljica O.Š. Dragutina Tadijanovića Vukovar
15.    DANIEL LIPOVČEVIĆ, Hrvatski zavod za javno zdravstvo Vukovar
16.    ŽELJKO KOVAČEVIĆ, ravnatelj O.Š. Nikole Andrića Vukovar
17.    NADA KEMEŠIĆ, prof., pedagoginja Ekonomske škole Vukovar
18.    ANICA BIRAČ, mr. sc., O.Š. Josipa Matoša Vukovar
19.    GORDANA KOVAČEVIĆ, dipl. biolog, Gimnazija Vukovar
20.    MILORAD ĆUPURDIJA, dr.sc, Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar
21.    GORAN JELENIĆ, voditelj odjela za rad s mladima, PRONI Centar – ured Vukovar
22.    MILENA BABIĆ, prof., M.A.
23.    ANTUN BENKOVIĆ, PP Vukovar
24.    SAŠA BJELANOVIĆ, predsjednik Mirovne grupe mladih Dunav, Vukovar
25.    MARTINA UGLIK, Mirovna grupa mladih Dunav, Vukovar
26.    JELENA VIDAKOVIĆ, Ekonomska škola Vukovar
27.    DIJANA ANTUNOVIĆ LAZIĆ, Europski dom Vukovar
28.    IGOR ĐORĐEVIĆ, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
29.    SNJEŽANA KOVAČEVIĆ, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek

Sjednici su nazočili i Danijela Stanković, zamjenica gradonačelnika, Vjekoslav Karaula, privremeni pročelnik UO za društvene djelatnosti i Siniša Mitrović, viši stručni referent za razvoj civilnog društva i rad s mladima.
Gradonačelnik Željko Sabo - predsjednik Vijeća, pozdravio je Vijeće i otvorio uvodnu raspravu o trenutačnoj situaciji kada je u pitanju sigurnost u Gradu Vukovaru posebno se osvrnuvši na preventivno djelovanje. Naveo je kako je potrebno krenuti iz početka i boriti se sa negativnostima u društvu, locirati sukobe i ne štediti sredstva za rad na prevenciji. Poseban naglasak stavio je na izradu akcijskog plana Vijeća bez kojeg se ne može kvalitetno provesti strategija prevencije.
Načelnik policijske postaje Željko Šimundić – zamjenik predsjednika Vijeća, pozdravio je prisutne i pohvalio rezultate koji govore kako je Vukovar najsigurniji grad u Republici Hrvatskoj u zadnjih pet godina ako gledamo kaznena djela i prekršaje ali da još trebamo raditi kako bi naša zajednica bila što ugodnije mjesto za život.
Članovi Vijeća i operativnog tima prezentirali su dosadašnje rezultate rada Vijeća koje predstavljamo u cjelosti.
Dosadašnji rezultati Vijeća za prevenciju (možemo slobodno reći u ovom kratkom periodu od kad Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru radi):
•    Napisan projekt „Sigurno mjesto za sve“ i započela njegova realizacija (na gradskoj plaži postavljene su fitness sprave čije otvorenje je planirano za kraj listopada).
•    Grad Vukovar postavio je anketu pod nazivom „Što je po Vašem mišljenju najveći problem u našoj zajednici, a tiče se kvalitete života, mira i sigurnosti? “ na svojem portalu. Dosadašnji rezultati kažu kako anketirani detektiraju ove probleme kao najveće:
1.    Zagađenost grada i napušteni objekti - koji se upravo saniraju u suradnji sa HV-om
2.    Nasilje u obitelji
3.    Kriminal
4.    Uništavanje javne imovine itd.

Na preostala tri problema Grad Vukovar odgovorio je osnivanjem Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru.

•    Centar za socijalnu skrb uz podršku Centra za mir nenasilje i ljudska prava iz Osijeka organizirao je prvi sastanak stručne skupine okupljene oko prioritetnih problema koj je definiralo Vijeće za prevenciju (nasilje u obitelji i alkoholizam mladih), te su definirani problemi i prijedlozi za moguća rješenja
•    Centar za mir iz Osijeka u suradnji sa Europskim domom Vukovar i PRONI Centrom okupio je volontere na edukaciji o provođenju istraživanja u zajednici na temu sigurnosti
Nakon uvoda i prezentiranja rezultata članovi su Vijeća i stručnih skupina kroz radionicu organiziranu od strane Centra za mir održali intenzivan radni sastanak na kojem su razmjenili pozitivna iskustva, prakse i rezultate akcija provedenih na području grada kroz inicijativu za suzbijanje ovisnosti i nasilja u obitelji a zatim su krenuli sa izradom „Plana prevencije – cjelovitom pristupu rješenju problema zajednice“.
Sadržaj plana prevencije biti će objavljen na službenom web-portalu Grada Vukovara.

{gallery}vijesti/2010-10-14/02{/gallery}