Uz mnogobrojne partnere, prijatelje i goste 16. prosinca 2011. godine u gradskoj vijećnici održana je šesta po redu (Svečana) sjednica Vijeća za prevenciju.

Prisutne su pozdravili gradonačelnik Grada Vukovara Željko Sabo, , istodobno i predsjednik Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru te načelnik Policijske postaje Vukovar Željko Šimundić, istodobno i zamjenik predsjednika Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru.

Postignuća i uspjesi koje je ostvarilo Vijeće za prevenciju u 2011. Godini:

- Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru jedno je od najaktivnijih Vijeća u Republici Hrvatskoj. Iako smo „mladi" odradili smo na desetke akcija u zajednici koje su građani i građanke našeg grada prepoznali (projekti Fitness-a na otvorenom; kampanja „Roditelji, gdje vam je dijete?", koncerti, radionice i predavanja za mlade; sastanci stručnih osoba, tiskanje promotivnih i informativnih materijala itd.),

- Primjeri naših aktivnosti i kampanja prepoznati su od strane Policijske uprave Vukovarsko-srijemske te je jedan od projekata Vijeća - „Siguno mjesto za sve" - prezentiran i na 10. Međunarodnom sajmu zaštite osoba i imovine – Interprotex u Zagrebu te prepoznat kao primjer dobre prakse,

- Razvoj kvalitetne web stranice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru.

Vijeće za prevenciju već godinu i pol dana djeluje pri gradskoj upravi kao koordinacijsko tijelo koje okuplja predstavnike/ce različitih institucija, organizacija civilnog društva i građana/ki koji suradnički rade na ciljevima razvoja prevencije kriminaliteta i poboljšanja kvalitete života na području Grada Vukovara te na većoj sigurnosti građana i građanki, materijalnih dobara i zajednice u cjelini.

Vijeće kroz svoj rad služi kao svojevrsna platforma i jača suradnju javnog i civilnog sektora u prevenciji nasilja, ovisnosti i drugih problema/izazova zajednice koji se tiču mira i sigurnosti.

{gallery}vijesti/2011-12-20/02{/gallery}