Sedma sjednica Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru održana je 14. ožujka 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara pod vodstvom zamjenika gradonačelnika Željka Pinjuha.

Zamjenik gradonačelnika Željko Pinjuh, pozdravio je nazočne i otvorio Sjednicu.

Sjednici su nazočili zamjenik gradonačelnika Dejan Drakulić i Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama.

Zapisnik 7. sjednice možete pročitati ovdje http://www.vukovar.hr/sjednice-vijeca-za-prevenciju.html