{gallery}2014/02/11/01{/gallery} Najnovija akcija Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru započela je 11. veljače na autobusnom stajalištu ispred Dječjeg dispanzera na Trgu kralja Tomislava. Prve naljepnice s natpisom „ČUVAJMO NAŠ VUKOVAR" postavili su na postojeću nadstrešnicu zamjenica gradonačelnika Vukovara Drinka Komljenović i načelnik Policijske postaje Vukovar Miro Bradić u nazočnosti načelnika Policijske uprave Vukovarsko-srijemske Miroslava Puža sa suradnicima.
Preventivno edukativna akcija provodi se zbog učestalog uništavanja urbane opreme na području grada VUkovara, a na meti vandala najviše se nalaze stakleni dijelovi nadstrešnica na autobusnim stajalištima kojih je ukupno šezdeset i četiri, a rijetka su potpuno čitava. Tako uništena ne služe svojoj namjeni, jer nisu u funkciji zaštite putnika koji koriste gradski prijevoz.
Tijekom ove akcije najavljen je i nastavak iste te su prezentirani materijali u obliku kupona s vrijednostima pojedinačne urbane opreme kako bi se građani Vukovara pobliže informirali i upoznali sa stvarnim vrijednostima ulaganja u urbanu opremu.
Grad Vukovar je tijekom 2013. godine uložio više od 750.000,00 kuna u raznu opremu radi ljepšeg izgleda grada i stvaranja boljih životnih uvjeta. Nažalost, prošle godine trebalo je izdvojiti i oko 75.000,00 kuna u održavanje i sanaciju nadstrešnica na autobusnim stajalištima, a više od 500.000,00 kuna iznosila je evidentirana šteta na urbanoj opremi i opremi za dječja igrališta prouzročena najviše vandalizmom neodgovornih pojedinaca.
Ako usporedimo podatke s 2012. godinom ostvareno je poboljšanje po navedenom problemu, jer je u tom izvještajnom razdoblju za saniranje štete na javnoj imovini grada Vukovara i svih njegovih stanovnika utrošeno više od 600.000,00 kuna.
Posebno je značajno da u sadašnjoj situaciji kada imamo privremeni proračun za 2014. godinu nije moguće izvršiti sanaciju oštećene opreme što znači da će se njihova sanacija i popravak morati odgoditi.
Kako u gradu Vukovaru djeluje Vijeće za prevenciju, čija je aktivnost pokazala određene pozitivne rezultate, odlučeno je intenzivirati kampanju ukazivanja na navedeni problem.
Vijeće za prevenciju u Gradu Vukovaru djeluje pri gradskoj upravi kao koordinacijsko tijelo, okuplja predstavnike/ce različitih institucija, organizacija civilnog društva i građana/ki koji suradnički rade na ciljevima razvoja prevencije kriminaliteta i poboljšanja kvalitete života na području Grada Vukovara, te na većoj sigurnosti građana i građanki, materijalnih dobara i zajednice u cjelini.
Vijeće kroz svoj rad jača suradnju javnog i civilnog sektora u prevenciji nasilja, ovisnosti i drugih problema/izazova zajednice koji se tiču mira i sigurnosti.