{gallery}2014/10/23/03{/gallery} Najnovija akcija Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru započela je 23. listopada na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru.
Prve, od ukupno 40 kupona s bar kodovima i vrijednostima pojedinih komada urbane opreme postavili su na postojeću opremu zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček i načelnik Policijske postaje Vukovar Miro Bradić u nazočnosti članova Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru te predstavnika institucija, škola i udruga s područja našeg grada.
Vijeće za prevenciju Grada Vukovara od 2011. godine provodi kampanju „Čuvajmo naše" koja ima za cilj očuvati gradsku imovinu. Preventivno edukativna akcija održana danas provodi se zbog učestalog uništavanja urbane opreme na području grada Vukovara i kako bi se građani Vukovara pobliže informirali i upoznali sa stvarnim vrijednostima ulaganja u urbanu opremu.
Nakon akcije nazočni su održali i 10. sjednicu Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru pod vodstvom zamjenika gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka koji ujedno i predsjedava Vijećem za prevenciju u Gradu Vukovaru.