Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 19. listopada 2017. (četvrtak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća, održane 31. kolovoza 2017.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju u prostoru Grada Vukovara 2013. do 2016.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Zlatica Škarić)
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana i programa rada za pedagošku 2016/17. Dječjeg vrtića Vukovar 1
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Kulić)
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2017/18. Dječjeg vrtića Vukovar 1
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Kulić)
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana i programa rada za pedagošku 2016/17. Dječjeg vrtića Vukovar 2
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i J. Beljička Karlaš)
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2017/18. Dječjeg vrtića Vukovar 2
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i J. Beljička Karlaš)
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vukovar za 2016.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Štrangarević)
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar za 2016.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Lovrenščak)
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar za 2016.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Tišov)
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Hrvatski radio Vukovar d.o.o. Vukovar za 2016.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Đermadi)
 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. Vukovar za 2016.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Vukovar d.o.o. Vukovar za 2016.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Foriš)
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1.1. 2017. do 30.6.2017.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 13. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Živanović)
 14. Donošenje Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Živanović)
 15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara za osnivanje trgovačkog društva
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Szabo)
 16. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Vučedol"
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
 17. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
 18. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine kč broj 1825/1
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
 19. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom grada Vukovara za razdoblje od 2017. do 2023.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 20. Donošenje Odluke o mjestima i uslovima trgovine na malo izvan prodavaonica
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 21. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana
  a) Komisije za izbor i imenovanje
  b) Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  c) Odbora za zaštitu ljudskih prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica i manjina
  d) Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara
  e) Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
  (Izvjestiteljica: D. Benaković)
 22. Prijedlozi, informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.