Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 27. ožujka 2018. (utorak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća, održane 28. veljače 2018.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.
  (Izvjestitelj: gradonačelnik)
 2. Donošenje Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje s Općinom Odžak iz Bosne i Hercegovine
  (Izvjestitelji: F. Sušac i gradonačelnik)
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog i biorazgradivog otpada – tvrtke Komunalac d.o.o., na području Grada Vukovara za 2017.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Štrangarević)
 4. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2017. Dječjeg vrtića Vukovar 1
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Kulić)
 5. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2017. Dječjeg vrtića Vukovar 2
  (Izvjestitelji: T. Šota i J. Beljička Karlaš)
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Vukovar 2
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i J. Beljička Karlaš)
 7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješće o provedbi godišnjeg programa upravljanja sportskim objektima i financijskog izvješća za 2017. Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar"
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Szabo)
 8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar"
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i A. Kustura)
 11. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.