Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. veljače 2018. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća, održane 31. siječnja 2018.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2017. Gradske knjižnice Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i J. Miškić)
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2017. Gradskog muzeja Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2017. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2017. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić)
 5. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2017.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šekuljica)
 6. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za razdoblje 2018. do 2021.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šekuljica)
 7. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2018.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šekuljica)
 8. Donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2018.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 9. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada"
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
 10. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Proširenja Novog groblja
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
 11. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Županijska ulica"
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
 12. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić)
 13. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Mandatne komisije
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić)
 14. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić)
 15. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.