Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 23. prosinca 2019. (ponedjeljak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća održane 18. listopada 2019.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Donošenje Zaključka o prestanku mirovanja mandata vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: F. Sušac)
 2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Lovrenščak)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Tomić)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. iz Vukovara za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i K. Lovrenščak)
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. iz Vukovara za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Štrangarević)
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. iz Vukovara za 2018.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Tišov)
 7. Donošenje Izmjena Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
 8. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti, kulture i turizma Grada Vukovara u 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 9. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 10. Donošenje izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 11. Donošenje izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 13. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju za 2018. za Grad Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 14. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i V. Šibalić)
 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 16. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 17. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja komunalnog linijskog prijevoza
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 18. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 19. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 20. Donošenje Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu Vukovaru
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 21. Donošenje Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 22. Donošenje Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Benaković i D. Kobašević)
 23. Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević)
 24. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.