Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 22. prosinca 2020. (utorak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke, J.J. Strossmayera 25, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 35. sjednice Gradskog vijeća održane 3. prosinca 2020.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i K. Lovrenščak)
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. iz Vukovara za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Tišov)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. iz Vukovara za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Štrangarević)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vukovarskog vodotoranj – simbola hrvatskog zajedništva d.o.o. Vukovar za 2019.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Zeko)
 5. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 6. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: T. Šota, D. Čulig i D. Kobašević)
 8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2021. godini političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: T. Šota i B. Šašić)
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević)
 13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije
  (Izvjestitelji : D. Vlajčić i D. Čulig)
 14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 16. Donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 17. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na temelju javnog prikupljanja ponuda
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Z. Jukić)
 19. Prijedlozi i informacije

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.