Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. kolovoza 2014. (četvrtak), sa početkom u 10.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenih zapisnika konstituirajućih sjednica, održanih 17. srpnja i 13. kolovoza 2014.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
(Izvjestitelj: N. Mažar)
2. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za financije i proračun
(Izvjestitelj: N. Mažar)
3. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za zaštitu ljudskih prava, etničkih i nacionalnih zajednica i manjina
(Izvjestitelj: N. Mažar)
4. Donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
(Izvjestitelj: N. Mažar)
5. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
(Izvjestitelj: N. Mažar)
6. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2014. Dječjeg vrtića Vukovar 1
(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Sabo)
7. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2014. Dječjeg vrtića Vukovar 2
(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i J. Beljička-Karlaš)
8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i V. Surma Szabo)
9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Gradskog muzeja Vukovar
(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i R. Marić)
10. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i I. Miličić)
11. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2014. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i Z. Jukić)
12. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
(Izvjestitelji: Predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i D. Čulig)
13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.
(Izvjestitelji: Predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i D. Čulig)
14. Donošenje Programa financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2014.
(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Holoker-Radumilo)
15. Donošenje Programa financiranja javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i ostalim područjima, socijalnoj, zdravstvenoj i humanitarnoj djelatnost za 2014.
(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Holoker-Radumilo)
16. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.
(Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Njegić)
17. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2014.
(Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Njegić)
18. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.
(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i D. Čulig)
19. Donošenje:
a. Odluke o Proračunu Grada Vukovara za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
b. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2014.
(Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za financije i proračun i A. Džalto)
20. Donošenje Odluke o prodaji kč 508/1, k.o. Vukovar
(Izvjestitelji: Predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i D. Čulig)
21. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.