Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 18. rujna 2014. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenih zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća, održane 28. kolovoza 2014.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Donošenje Odluke o potpisivanju ugovora:
a. o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Grada Vukovara"
b. o sufinanciranju na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Grada Vukovara"

(Izvjestitelji: K. Raguž i M. Zebec)
2. Donošenje Odluke o usvajanju obračuna proračuna Grada Vukovara za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto)
3. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Vukovara za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2014.
(Izvjestitelji: T. Šota i A. Džalto)
4. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
(Izvjestitelji: T. Šota i B. Šašić)
5. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Holoker-Radumilo)
6. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća
(Izvjestitelji: K. Raguž i D. Holoker-Radumilo)
7. Donošenje Odluke o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šekuljica)
8. Donošenje Rješenja o imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Vukovara
(Izvjestitelji: K. Raguž i B. Šekuljica)
9. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu
(Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
10. Donošenje Odluke o imenovanju pješačkog mosta preko Vuke
(Izvjestitelji: K. Raguž i gradonačelnik)
11. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.