Održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika, a na kojemu je 18 vijećnika postavilo pitanje gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi i suradnicima.

Vijećnik Filip Sušac (HKS) osvrnuo se na priopćenja s brojnih portala od strane Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske kako turističke grupe u gradu Vukovaru vode nelicencirani turistički vodiči s područja Republike Srbije koji pri tome iznose neistine na tematiku Domovinskoga rata te je upitao gradonačelnika je li Grad Vukovar upoznat s navedenim problemom? Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava rekao je kako ima spoznaju o navedenome, no kako su takve informacije neprovjerene i netočne. Gradonačelnik je istaknuo izuzetno dobru suradnju sa Zajednicom društava turističkih vodiča Hrvatske.

Vijećnica Darija Benaković (HDZ) upitala je kakav je odjek i koliko je zaprimljeno prijava za uklanjanje ruševina koje Grad Vukovar provodi u suradnju s Hrvatskom vojskom. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig rekao je kako je za sada obrađeno 47 prijava, a na dodatnih 25 se radi te kako je za očekivati još otprilike 20, što nas vodi ukupnom broju od 90 objekata koji će se u narednim mjesecima raščistiti. Pročelnik Čulig iskazao je zadovoljstvo navedenom brojkom napomenuvši kako brojne takve građevine u Vukovaru i dalje nisu uklonjene iz razloga što je vlasnik istih nepoznat te će takva problematika biti rješavana sudskim putem.

Vijećnik David Vlajčić (HDZ) pohvalio je kvalitetu izvršenih radova na Priljevu te su ga zanimali najavljeni novi radovi na dogradnji nadvožnjaka i kružnog toka. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček kazao je kako su Hrvatske ceste raspisale javnu nabavu no jedina prijava koja je pristigla bila je skuplja u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave te se očekuje ponovno raspisivanje, a početak radova najkasnije u ljetnim mjesecima 2019. godine.

Vijećnica Vesna Vujić (SDSS) u ime kluba vijećnika konstatirala je kako mnogi gradovi raspisuju natječaje za vijeća mjesnih odbora te je stoga upitala hoće li to učiniti i Grad Vukovar. Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava rekao je kako je to na odluci Gradskog vijeća Grada Vukovara. U osobno ime Vujić je zanimalo u kojoj je fazi obnova OŠ Nikole Andrića. Gradonačelnik Penava je odgovorio kako postupak obnove škole treba krenuti vrlo skoro, čeka se samo dopuna dokumentacije od strane osnivača.

Vijećnik Goran Bošnjak (SDP) imao je pitanje vezano za Projekt Vukovar, konkretno za cijenu priključka na kanalizacijsku mrežu koja u jednoj ulici u naselju Sajmište iznosi oko 4.500 kn + PDV. Direktor gradske tvrtke Vodovod grada Vukovara d.o.o. kazao je kako priključci na kanalizacijsku mrežu nisu predviđeni u Projektu Vukovar, a njihova cijena se računa tako da se ukupna dužina priključka podijeli na broj svih čestica u ulici, čak i onih na kojima ne postoji građevina kao bi došli do jeftinijeg iznosa.

Vijećnica Renata Kovačić (HDZ) kazala je kako 19. studenog 2018. godine, kada se obilježavala 27. godišnjica stradanja Borova naselja pod nazivom Žrtva Borovo naselja za Domovinu, polaznici Osnovnih škola s područja Borovo naselja nisu mogli dobiti opravdane sate za izostanak iz škole iz razloga što su sudjelovali u obilježavanju te ju stoga zanima može li Grad što učiniti po tom pitanju. Pročelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Dražen Kobašević kazao je kako je sa svim ravnateljima osnovnih škola na području grada Vukovara, pa tako i onima iz Borova naselja održao sastanak na temu obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2018. te ih obavijestio o sudjelovanju učenika u istom, a što se tiče navedene problematike, isto će naknadno istražiti i utvrditi zbog čega učenicima sati nisu opravdani.

Vijećnik Darko Buljan (SDP) kazao je kako samo 100 metara od gradske tvrtke Komunalac d.o.o. postoji deponija smeća na ulazu u prostor bivše ciglane te je zamolio, ukoliko se to može riješiti da se poduzmu potrebne mjere. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig rekao je kako je navedena parcela u privatnom vlasništvu no Grad Vukovar je rubni dio uz cestu već nekoliko puta čistio, a sada će ulični dio parcele u suradnji s vojskom raščistiti i nasuti zemlju na isto mjesto kako bi se onemogućio pristup parceli i time spriječilo daljnje nagomilavanje otpada.

Vijećnik Igor Naletilić (HDZ) pohvalio je radove na koritu rijeke Vuke u samom centru našega grada te zamolio za više informacija o tome što točno još ulazi u projekt. Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava kazao je kako je investitor navedenog projekta tvrtka Hrvatske vode, a trenutno su u izvedbi prva i druga faza koje obuhvaćaju uređenje obaloutvrde Vuke te postavljanje brane nedaleko od ušća. Inače, projekt se sastoji od ukupno 8 faza, a trenutno je raspisan i natječaj za treću fazu koja podrazumijeva nastavak izgradnje šetnice do park-šume Adica.

Vijećnika Aleksandra Pribičevića (SDSS) zanimalo je zašto se na zadnja dva natječaja objavljena u Gradu Vukovaru prijavilo samo 1 ili 2 kandidata dodajući kako bi se mladi trebali više motivirati na ostanak.

Gradonačelnik se složio s tim te dodao kako se manji broj kandidata javlja kod deficitarnih zanimanja ili kada su u pitanju teži uvjeti natječaja te da možda neke osobe nisu dovoljno zainteresirane za rad u Gradskoj upravi.

Vijećnik Sava Manojlović (HDZ) upitao je što TZ Grada Vukovara radi na pripremama i organizaciji Adventa u Vukovaru.

Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček odgovorio je kako će u ovu manifestaciju biti osigurano oko 150.000 kuna, a novitet ove godine je što će na trgu biti postavljen šator od 600m2 za izlagače i posjetitelje. Advent će raditi od četvrtka do nedjelje.

Ivana Radoš (HDZ) upoznala je nazočne kako je Gradska tržnica Vukovar proglašena za 2A architectural award 2018. za najbolju europsku poslovnu zgradu te upitala što je s tvrdnjama da je dislocirana. Igor Antolović, pročelnik Službe - vlastiti pogon Gradska tržnica Vukovar odgovorio je kako je to relativan pojam, da su se građani priviknuli na novu lokaciju i da tržnica posluje sve bolje i bolje te je samoodrživa.

Vijećnica Biljana Gaća (SDP) postavila je pitanje vezano uz Interkulturnu školu Dunav jer se priča da će Kraljevina Norveška tražiti povrat sredstava zbog toga što projekt nije realiziran.
Gradonačelnik je odgovorio kako je projekt pokrenut još oko 2003. godine i da je on bio uvjet Kraljevine Norveške iako za njega nije postojao poseban interes roditelja niti djece. Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava rekao je da Grad Vukovar nije odgovoran i da neće snositi bilo kakve posljedice kao i da će ponovno raspisati natječaj i pozvati zainteresirane da se prijave.

Drugo pitanje vijećnice Gaća bilo je vezano uz izgradnju potpornog zida u ulici Ljudevita Gaja 14, 16 i 18 gdje dolazi do odrona zemljišta.

Gradonačelnik je odgovorio kako su odroni u tim ulicama samo jedan manji dio cjelokupnog problema za čije bi rješavanje trebalo koštati oko 150 milijuna kuna.

Vijećnica Kristina Ozdanovac pohvalila je novoizgrađenu zgradu PPD-a u vukovarskoj Gospodarskoj zoni te vukovarsku tvrtku Code Consulting koja je osvojila priznanje Hrvatske gospodarske komore Zlatnu kunu kao najbolja mala tvrtka.

Gradonačelnik Penava rekao je kako ga veseli promjena izgleda vukovarske gospodarske zone i pohvalio rad njenog novog direktora Davora Foriša. Podsjetio je kako su ove godine u poduzetništvo uložena rekordna sredstva.

Zamjenica Gradonačelnika Ivana Mujkić dodala je kako je u gospodarstvo uloženo 13 milijuna kuna iz tri izvora financiranja, 2 milijuna iz proračuna grada Vukovara, 4 iz Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 7 iz intervencijskog plana.

Vijećnik Borislav Nikolić (DSS) postavio je pitanje gradonačelniku što su učinili po pitanju statutarne odredbe Gradskoga vijeća da svakoga listopada razmatra dostignuti stupanj razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijalogu među građanima Vukovara.

Gradonačelnik je odgovorio da je, na žalost, jedinu inicijativu po tom pitanju dao on sa svojim ljudima, a nakon toga se nitko nije javljao.

Robert Rapan (HKS) upitao je u kojoj je fazi uređenje suhozida u Vatikanskoj ulici.
Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig rekao je kako su u fazi ugovaranja projektne dokumentacije i idejnog rješenja za okolni prostor te da bi radovi trebali krenuti na proljeće iduće godine, a tvrtka Ina donirati će igrala za dječje igralište na tom prosotru.

Vijećnik Domagoj Bilić (HDZ) pročitao je dio članka objavljenog na jednome portalu u kojemu zamjenik gradonačelnika Vukovara iz redova srpske nacionalne manjine Srđan Milaković komentira izjavu saborskog zastupnika Milorada Pupovca da bi želio sudjelovati u Koloni sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine. „Pupovac za to nema podršku srpske zajednice, ni političkih struktura niti građana, to je njegov osobni stav. A ja smatram da je to izdaja birača iz redova srpske zajednice. Zbog toga je jasno da pripadnici srpske zajednice ne mogu i ne smiju davati legitimitet na takav način i to na štetu interesa srpske zajednice", pročitao je Milakovićevu izjavu vijećnik Bilić te upitao zabranjuje li on to našim sugrađanima da odaju počast žrtvama te je li istina da je to rekao.

Srđan Milaković je rekao kao je to samo dio izjave koji svatko može tumačiti kako želi te kako je njegov stav da obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine ne može biti legitimno za srpsku zajednicu sve dok i srpska zajednica ne bude uključena u sam protokol, u kreiranje protokola i dok žrtve iz redova srpske zajednice ne budu u sastavu protokola.

Vijećnica Jasmina Jukić (HKS) rekla je kako su građani zabrinuti zbog velikog broja provala u obiteljske kuće i stanove na području grada Vukovara te upitala što se može učiniti po tom pitanju. Gradonačelnik je odgovorio kako imaju podatke o povećanom broju provala te da građani moraju poduzeti sve što je u njihovoj moći da se zaštite što više, ali za sve ostalo moraju se obratiti policiji.

Vijećnik Pavao Josić (ŽZ) rekao je kao je Hrvatski sabor 9. srpnja donio Zakon o oprostu dugova fizičkim osobama te da su tu mogućnost iskoristili gradovi poput Zagreba, Dubrovnika i Poreča. Upitao je zašto među njima nije i grad Vukovar. Gradonačelnik mu je odgovorio protupitanjem te ga upitao što je on kao gradski vijećnik poduzeo u vezi s tim? Dodao je kako je siguran da će Grad Vukovar po tom pitanju donijeti najbolju odluku za svoje građane.

Uslijedilo je 16 točaka dnevnog reda: Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana i programa rada Dječjeg vrtića Vukovar I za pedagošku godinu 2017./2018., donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana i programa rada Dječjeg vrtića Vukovar II za pedagošku godinu 2017./2018., donošenje Odluke o prihvaćanju Plan i programa rada Dječjeg vrtića Vukovar II za pedagošku godinu 2018./2019., donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Hrvatski radio Vukovar d.o.o. za 2017., donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Vukovar d.o.o. za 2017., donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o. za 2017., donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. za 2017., donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. za 2017., donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2017., donošenje Odluke o stjecanju nekretnine bez naknade, donošenje Odluke o osnivanju Gospodarske zone Dunav, donošenje Odluke o vrijednosti boda za obračunavanje komunalne naknade, donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Vukovara, donošenje Odluke o stipendiranju učenika i studenata, donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama od posebne važnosti u vlasništvu Grada Vukovara.

Sve odluke usvojene su većinom vijećničkih glasova.