Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 7. ožujka 2011. godine, većinom glasova vijećnika izabrani su za predsjednika Tomislav Džanak (HSP dr. Ante Starčević), a potpredsjednike Goran Bošnjak (SDP) i Mile Ivković (SDP).

Predstojnica Ureda državne uprave Vukovarsko-srijemske županije Kata Tomljenović sazvala je, otvorila i vodila konstituirajuću sjednicu pod točkama dnevnog reda: izbor Mandatne komisije i Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća.
U Mandatnu komisiju izabrani su: Danica Travarić- predsjednica, Elvira Dejak, Robert Rapan - članovi.

Zatim su na konstituirajućoj sjednici verificirani mandati slijedećim članovima Gradskog vijeća Grada Vukovara: Goran Bošnjak, Siniša Mudri, Pavle Augustinov, Vinko Erak, Elvira Dejak, Zdravko Dedić, Mira Miladinov, Mile Ivković, Maja Vincetić, Srđan Šijaković, Darko Buljan, Danica Travarić, Ljuban Bjelajac (svi SDP), Damir Barna, Tomislav Šota, Pilip Karaula, Ivanka Mihajlović, Krešimir Raguž, Mirjana Ivanković, Alen Jakumetović, Slobodan Ristić, Radivoj Đurić (svi HDZ), Ilija Vojnović, Dragan Crnogorac, Miroslav Mikerević, Srđan Milaković, Đorđe Macut (svi SDSS), Tomislav Džanak, Igor Gavrić, Robert Rapan (svi HSP dr. Ante Starčević).
Prije izbora predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća sjednicom je predsjedavao najstariji član Pavle Augustinov. Tada je izabrana Komisija za izbor i imenovanja u sastavu: Pavle Augustinov - predsjednik, Darko Buljan, Igor Gavrić, Srđan Šijaković, Tomislav Džanak – članovi.

Temeljem prijedloga Komisije za izbor i imenovanja za predsjednika Gradskog vijeća Grada Vukovara istaknut je kandidat Tomislav Džanak, a potpredsjednike Goran Bošnjak i Mile Ivković, što je većinom glasova (16 ZA i 14 PROTIV) prihvaćeno. Izborom predsjednika izvršeno je konstituiranje Gradskog vijeća Grada Vukovara, te je Tomislav Džanak preuzeo predsjedavati sjednicom.

U nastavku je obavljeno imenovanje članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost u sastavu: Goran Bošnjak, predsjednik, Vinko Erak, Robert Rapan, Maja Vincetić, Igor Gavrić.

{gallery}vijesti/2011-03-07/03{/gallery}