Sjednice gradskog vijeća

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 5. prosinca 2014., izglasano je i usvojeno akata.

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 12. studenoga 2014., izglasano je i usvojeno 6 akata.

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 17. listopada 2014., izglasano je i usvojeno 15 akata.

Na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 18. rujna 2014., izglasano je i usvojeno 12 akata.

Na 1. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. kolovoza 2014., izglasano je i usvojeno 20 akata.

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. ožujka 2014., izglasano je i usvojeno 19 akata.

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 3. ožujka 2014., izglasano je i usvojena 5 akata.

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 30. prosinca 2013., izglasana su i usvojena 2 akata.

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 23. prosinca 2013., izglasano je i usvojeno 7 akata te je usvojen skraćeni zapisnici sa 3. sjednice, održane 26. studenoga 2013.

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 26. studenoga 2013., izglasano je i usvojeno 14 akata