Sjednice gradskog vijeća

Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 5. studenoga 2012., izglasano je i usvojeno jedanaest akta.

Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 22. listopada 2012., izglasano je i usvojeno deset akata.

Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 05. rujna 2012., izglasano je i usvojeno pet akta.

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 3. srpnja 2012., izglasano je i usvojeno pet akata.

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. svibnja 2012., izglasano je i usvojeno osam akata.

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održana je 23.travnja 2012. (ponedjeljak) sa početkom u 10,00 sati.

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održana je 12. ožujka 2012. na kojoj je doneseno 16 akata i to:

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održana je 31. siječnja 2012. na kojoj su usvojeni zapisnik sa 11. sjednice održane 19. prosinca 2011., zapisnik sa 12. tematske sjednice održane 16. siječnja 2012. te su donesena 3 akta i to:

 

Na ovoj sjednici nisu donešeni nikakvi akti.

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održana je 19. prosinca 2011. i na njoj je usvojen Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća, održane 11. studenoga 2011., i doneseno je 19 akata i to: