Intervencijski plan

intervencijski plan

Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 18. veljače 2015. godine (KLASA: 910-04/15-02/1, URBROJ: 538-05-1-2-2/0128-15-1) Grad Vukovar utvrđen je kao jedno od pilot područja za provedbu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Program integrira aktivnosti specifičnog cilja 9b1 „Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva" investicijskog prioriteta 9b „Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih zajednica u urbanim i ruralnim područjima" Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020., s aktivnostima specifičnog cilja 9.i.2 „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih puteva prema regeneraciji 5 nerazvijenih pilot područja" investicijskog prioriteta 9.i „Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti" Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020.
Grad Vukovar izradio je Intervencijski plan Grada Vukovara, odobren Odlukom o prihvaćanju Intervencijskog plana Grada Vukovara Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 15. ožujka 2017. godine (KLASA: 910-08/17-08/4, URBROJ: 538-06-1-2/011-17-4).
Gradsko vijeće Grada Vukovara na 34. sjednici, održanoj 22. veljače 2017. godine donosi Intervencijski plan Grada Vukovara izrađen u sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Intervencijski plan Grada Vukovara sastoji se od dolje navedenih projekata:

  1. IZGRADNJA EKONOMSKE ŠKOLE VUKOVAR
  2. REKONSTRUKCIJA ZGRADE RADNIČKOG DOMA U BOROVU NASELJU
  3. PROGRAM ZA SOCIJALNU KOHEZIJU I POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI
  4. OBNOVA NOGOMETNOG STADIONA U VUKOVARU
  5. CENTRALNA KUHINJA ZA PREHRANU DJECE U VRTIĆIMA
  6. IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE
  7. RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU VUKOVARU
  8. PROJEKT ADICA
  9. JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU INTERVENCIJSKOG PLANA GRADA VUKOVARA
  10. RAZVOJ DODATNIH OBRAZOVNIH SADRŽAJA I MODERNIZACIJA SPORTSKE DVORANE BOROVO NASELJE

centralna kuhinja

CENTRALNA KUHINJA ZA PREHRANU DJECE U VRTIĆIMA
KK.08.2.1.05.0002

 
Upravljačko tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

 

Prijavitelj:

Grad Vukovar

 

Partneri:

Dječji vrtić Vukovar 1
Dječji vrtić Vukovar 2
Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

 

Cilj projekta:

Cilj projekta je poboljšanje uvjeta rada u centralnoj kuhinji za obradu namirnica i pripremu obroka za djecu dječjih vrtića Grada Vukovara

 

Ukupna vrijednost projekta:

700.646,25 kn

 

Ukupni prihvatljivi troškovi:

700.646,25 kn

 

Dodijeljena bespovratna sredstva:

Razdoblje provedbe projekta:

15. listopada 2018. godine do 15. srpnja 2019. godine

JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU INTERVENCIJSKOG PLANA GRADA VUKOVARA
KK.08.2.1.03

Upravljačko tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

 

Prijavitelj:

Grad Vukovar

 

Partneri:

Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

 

Cilj projekta:

Kroz nova zapošljavanja u Gradu Vukovaru (5 osoba), provedbu edukacija, nabavu hardvera i softvera za realizaciju aktivnosti te izradu Strategije razvoja gospodarstva grada Vukovara ostvariti će se svrha projekta, što je učinkovita provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara

 

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupni prihvatljivi troškovi:

Dodijeljena bespovratna sredstva:

Razdoblje provedbe projekta:

Projekt još nije u provedbi

PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT ADICA
KK.08.2.1.03.0024

 
Upravljačko tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

 

Prijavitelj:

Grad Vukovar

 

Partneri:

Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

 

Cilj projekta:

Stvaranje svih potrebnih preduvjeta za razvoj, prijavu i provedbu projekta Adica iz odobrenog IP-a Grada Vukovara, odnosno realizacije seta dokumentacije za navedeni projekt koja obuhvaća izradu tehničke dokumentacije te studiju izvedivosti i strategiju turističkog brendiranja grada Vukovara.
Projekt je u skladu s Intervencijskim planom grada Vukovara u kojem su definirana teritorijalna ulaganja usmjerena na fizičku, gospodarsku i socijalnu regeneraciju grada Vukovara koji imaju za cilj rješavanje problema koji obuhvaćaju najrelevantnije potrebe na području grada

 

Ukupna vrijednost projekta:

951.613,51 kn

 

Ukupni prihvatljivi troškovi:

845.699,34 kn

 

Dodijeljena bespovratna sredstva:

718.844,43 kn – MRRFEU - Sredstva Intervencijskog plana Grada Vukovara

 

Razdoblje provedbe projekta:

01. prosinca 2017. godine do 01. lipnja 2019. godine

RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU VUKOVARU
KK.08.2.1.13

 
Upravljačko tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 1:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

 

Prijavitelj:

Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe (EU) br. 651/2014

 

Partneri:

Nije primjenljivo

 

Cilj projekta:

Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Vukovara s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

 

Ukupna vrijednost projekta:

7.000.000,00 kn

 

Ukupni prihvatljivi troškovi:

do 100% vrijednosti projekta

 

Dodijeljena bespovratna sredstva:

Razdoblje provedbe projekta:

Započinje datumom zadnjeg potpisa (potpisnika) ugovora te istječe završetkom projektnih aktivnosti

EKONOSKA-SKOLA

PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU EKONOMSKE ŠKOLE VUKOVAR KK.08.2.1.03.0020

 
Upravljačko tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

 

Prijavitelj:

Grad Vukovar

 

Partneri:

Ekonomska škola Vukovar
Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

 

Cilj projekta:

Doprinos unapređenju obrazovne infrastrukture u gradu Vukovaru i regiji. Kroz izradu cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije ispunjen je preduvjet za projekt izgradnje i opremanja nove, moderne i energetski učinkovite zgrade Ekonomske škole s pripadajućom sportskom dvoranom. Izgradnjom će se unaprijediti kvaliteta obrazovanja i društvenog sadržaja grada Vukovara te doprinijeti većoj zapošljivosti stanovništva i društveno-gospodarskom rastu regije, odnosno doprinijeti razvojnom prioritetu 1RP (Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i modernizacija obrazovnih sadržaja) Intervencijskog plana grada Vukovara 

 

Ukupna vrijednost projekta:

2.700.000,00 kn

 

Ukupni prihvatljivi troškovi:

2.672.000,00 kn

 

Dodijeljena bespovratna sredstva:

2.271.200,00 kn – MRRFEU - Sredstva Intervencijskog plana Grada Vukovara
320.640,00 kn – MRRFEU - Sredstva Javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU      projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

 

Razdoblje provedbe projekta:

30. studeni 2017. godine do 29. travnja 2019. godine

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (GLAVNI PROJEKTI) – poveznica za preuzimanje

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (IZVEDBENI PROJEKTI) – poveznica za preuzimanje

SVJETLOTEHNIČKI PRORAČUN

DETALJI KLUPA  1-4

PRESJEK ZIDA Z8 - IZMJENA 

SHEMA BRAVARIJE B10 – IZMJENA

DETALJ  P2.4

DETALJ  P3.4

UNUTARNJA STOLARIJA - IZMJENA

VANJSKA STOLARIJA - IZMJENA

 

PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE „RADNIČKI DOM" U BOROVU NASELJU I PRENAMJENU U PROSTOR VELEUČILIŠTA „LAVOSLAV RUŽIČKA" U VUKOVARU
KK.08.2.1.03.0023

 
Upravljačko tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

 

Prijavitelj:

Grad Vukovar

 

Partneri:

Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

 

Cilj projekta:

Izrađena projektna dokumentacija za provedbu projekta Rekonstrukcija zgrade „Radnički dom“ u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, odobrenog IP-om Grada Vukovara kojim će se unaprijediti obrazovna infrastruktura i modernizirati obrazovni sadržaji, te pridonijeti povećanju konkurentnosti na tržištu rada

 

Ukupna vrijednost projekta:

2.200.000,00 kn

 

Ukupni prihvatljivi troškovi:

2.200.000,00 kn

 

Dodijeljena bespovratna sredstva:

1.870.000,00 kn – MRRFEU - Sredstva Intervencijskog plana Grada Vukovara

264.000,00 kn – MRRFEU - Sredstva Javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Razdoblje provedbe projekta:

24. travnja 2018. godine do 24. listopada 2019. godine

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - poveznica za preuzimanje

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - dopuna

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - REVIDIRANE SHEME

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - REVIDIRANE SHEME 2

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - DETALJ POJAŠNJENJE ŽALUZINA UZ SHEMU 6 I 6a  (15.05.2020.)

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - DETALJ POJAŠNJENJA PROFILA A VANJSKE STRANE SA SKOŠENOM KONTUROM (20.05.2020.)

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - SHEME EKSTERIJERA - SHEMA 5 i 6 - POJAŠNJENJE (22.05.2020.)

RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA ZA SOCIJALNU KOHEZIJU I POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI U GRADU VUKOVARU
UP.02.1.2.01


Upravljačko tijelo:

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

 

Posredničko tijelo razine 1:

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

 

Posredničko tijelo razine 2:

Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

Prijavitelj:

Svaka pravna osoba javnog ili privatnog prava, koja je izravno odgovorna za pokretanje, upravljanje, provedbu i ostvarenje rezultata projekta, odgovorna za pripremu projektnog prijedloga i njegovo podnošenje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga, u cilju dobivanja sufinanciranja za provedbu projekta

 

Partneri:

Svaka pravna osoba javnog ili privatnog prava, koja koristi dio projektnih sredstava i sudjeluje u provedbi projekta provodeći povjerene mu projektne aktivnostikta

 

Cilj projekta:

Poboljšati socio-ekonomske i životne uvjete u gradu Vukovaru.
Razviti i unaprijediti socijalne usluge i sadržaje na području grada Vukovara.
Povećati zapošljivost te mogućnosti za zapošljavanje za nezaposlene osobe na području grada Vukovara.
Razviti i unaprijediti kulturne i umjetničke usluge/aktivnosti na području grada Vukovara

 

Ukupna vrijednost projekta:

15.000.000,00 kn

 

Ukupni prihvatljivi troškovi:

do 100% vrijednosti projekta

 

Razdoblje provedbe projekta:

Započinje datumom zadnjeg potpisa (potpisnika) ugovora te istječe završetkom projektnih aktivnosti

 

OBNOVA NOGOMETNOG STADIONA U VUKOVARU
KK.08.2.1.05

 
Upravljačko tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

 

Prijavitelj:

Grad Vukovar

 

Partneri:

Cilj projekta:

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupni prihvatljivi troškovi:

Dodijeljena bespovratna sredstva:

Razdoblje provedbe projekta:

Projekt još nije u provedbi


PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I TROŠKOVNIK - poveznica za preuzimanje

 

trznica-logo

IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA U VUKOVARU
KK.08.2.1.05.0001

 
Upravljačko tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

 

Prijavitelj:

Grad Vukovar

 

Partneri:

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

 

Cilj projekta:

Izgradnja nove gradske tržnice u naselju Olajnica u Vukovaru čime će se ostvariti centralno mjesto za trženje lokalnih proizvoda i povećati dostupnost kvalitetne ponude građanima koje će doprinijeti jačanju poduzetništva i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Rezultat je izgrađena nova gradska tržnica površine 3.396,24 m2, opremljena svim poslovnim, logističkim, trgovačkim, društvenim i ugostiteljskim sadržajima

 

Ukupna vrijednost projekta:

22.635.671,61 kn

 

Ukupni prihvatljivi troškovi:

21.103.482,04 kn

 

Dodijeljena bespovratna sredstva:

14.494.189,75 kn – MRRFEU - Sredstva Intervencijskog plana Grada Vukovara

1.145.893,58 kn – MRRFEU -  Sredstva Javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

 

Razdoblje provedbe projekta:

 29. travnja 2015. godine do 31. prosinca 2017. godine