Partnersko vijeće za Urbano područje Vukovar osniva se kao savjetodavno tijelo radi sudjelovanja u donošenju Strategije razvoja Urbanog područja Vukovar, utvrđivanja prioriteta razvoja Urbanog područja Vukovar, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja Vukovar te njihove provedbe i praćenja.
Partnersko vijeće za urbano područje Vukovar osniva se i djeluje sukladno načelu partnerstva i suradnje, vodeći računa o zastupljenosti različitih aktera razvoja iz urbanog područja i zastupljenosti interesa većine stanovništva urbanog područja.

Članovi i zamjenici članova Partnerskog vijeća poslove obavljaju u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) te Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća.

Od članova partnerskog vijeća očekuje se aktivan doprinos tijekom čitavog ciklusa strateškog planiranja, sudjelovanje na sjednicama partnerskog vijeća tijekom pripreme strategije razvoja urbanog područja, i nakon donošenja na predstavničkom tijelu, doprinos u nadzoru i praćenju provedbe strategije razvoja urbanog područja.
Predsjednica Partnerskog vijeća je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Vukovara Kristina Bilić dipl.iur., a zamjenik je Mladen Markešić, Ured za međunarodnu suradnju TINTL.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Partnerskog vijeća obavlja Upravni odjel za gospodarstvo Grada Vukovara.

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA PARTNERSKOG VIJEĆA

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA PARTNERSKOG VIJEĆA

Sjednice Partnerskog vijeća urbanog područja Vukovar:

Konstituirajuća sjednica, 1. Sjednica      Poziv Poslovnik Zapisnik
2. sjednica      Zapisnik
3. sjednica Poziv   Zapisnik
4. sjednica Poziv   Zapisnik
5. sjednica Poziv   Zapisnik
6. sjednica Poziv   Zapisnik