Vezane vijesti

Grad Vukovar uspješno završio provedbu projekta
Jačanje kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana Grada Vukovara

Grad Vukovar jedan je od 22 hrvatska grada u kojima će se provoditi integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam), a odlukom je utvrđeno urbano područje Vukovar, kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  Republike Hrvatske prihvatilo je kao uspješnu prijavu Grada Vukovara na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027., putem kojeg će Vukovar i okolne općine imati na raspolaganju financijska sredstva za realizaciju strateških projekata.