Udruga roditelja Korak po korak u suradnji s Gradom Vukovarom i Vijećem za prevenciju Grada Vukovara organizira radionicu Prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Radionica će se održati 08. travnja, 2011. godine u Ružičkinoj kući u Vukovaru.

Radionica se provodi u okviru Kampanje Vijeća Europe 'jedno od pet' za zaustavljanje spolnog nasilja nad djecom. Naime, dostupni podaci govore da je oko 1 od 5 djece u Europi žrtva nekog oblika spolnog nasilja. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nositelj je Kampanje u Republici Hrvatskoj, a Udruga roditelja "Korak po korak" i Grad Vukovar radionicom daju svoj doprinos Kampanji i prevencije spolnog zlostavljanja djece.

Cilj radionice je poboljšati uvid u složeni problem seksualnog nasilja nad djecom i ukazati na važnosti preventivnog djelovanja te predstaviti CAP program. Također, namjera je informirati dionike o kriznoj intervenciji u slučaju kad dijete otkriva seksualno zlostavljanje i potaknuti raspravu o mogućnostima poboljšanja kapaciteta lokalne zajednice za preventivni rad i kvalitetnije ostvarivanje prava djece na zaštitu od seksualnog nasilja.

Radionica je namijenjena ravnateljima i stručnim suradnicima vrtića i škola, visokoškolskih ustanova, centara za odgoj i obrazovanje, predstavnicima socijalne i zdravstvene zaštite, policije, Crkve te svima koji su uključeni u sustav zaštite prava djeteta.

Voditeljica radionice je Gorana Hitrec, profesorica psihologije, Udruga roditelja „Korak po korak“, Zagreb, Koordinacija udruge za djecu, Zagreb.

Radionica će biti prijavljena Hrvatskoj psihološkoj komori, a dionicima će biti uručene Potvrdnice o sudjelovanju.

Radionica je uvrštena u Akcijski plan provedbe kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Republici Hrvatskoj (MOBMS).

Voditeljica CAP programa:
Marina Trbus, prof. psih