U Info centru za mlade Vukovar održan sastanak Savjetodavnog odbora za mlade. Na sastanku se razgovaralo o ovogodišnjem Sajmu informiranja mladih Vukovar – VUMI. Isplanirane su aktivnosti za ljeto i dogovoreno je obilježavanje Međunarodnog dana mladih kao i prošle godine.
Sastanku Savjetodavnog odbora za mlade prisustvovao je i Viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama u svojstvu redovnog člana ovog tijela.
Više o ovogodišnjem VUMI-ju...
http://www.vukovar.hr/index.php/component/content/article/65-uo-za-drustvene-djelatnosti-zdravstvo/2142-poceo-vumi-sajam-informiranja-mladih-vukovar.html
http://www.vukovar.hr/index.php/component/content/article/46-najave-dogadanja-u-gradu/2004-najava-vumi-sajam-informiranja-mladih-vukovar.html