Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 6. srpnja 2018. (petak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
1. Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 

  1. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
    (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Arambašić)
  2. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.