Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 14. rujna 2021. (utorak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke, J.J. Strossmayera 25, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 1. sjednice Gradskog vijeća održane 21. srpnja 2021.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
  (Izvjestitelj: gradonačelnik)
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu „Vukovarskog Vodotornja – simbola hrvatskog zajedništva d.o.o.“
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Zeko)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu Gradske knjižnice Vukovar
  (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Miškić)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu Gradskog muzeja Vukovar
  (Izvjestitelji: J. Jukić i R. Marić)
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
  (Izvjestitelji: J. Jukić i I. Miličić)
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2020. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
  (Izvjestitelji: J. Jukić i Z. Jukić)
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“
  (Izvjestitelji: J. Jukić i I. Szabo)
 8. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2022. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 10. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 11. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Krajnović Naletilić)
 12. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Krajnović Naletilić)
 13. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2022. godini
  (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
 14. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2022. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
 15. Donošenje
  a. Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2022.
  b. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
 16. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara za razdoblje od 2021-2025. godine
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 17. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Odbora za zaštitu ljudskih prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica i manjina
  (Izvjestitelj: I. Naletilić)
 18. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: I. Naletilić)
 19. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  (Izvjestitelj: I. Naletilić)
 20. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
  (Izvjestitelj: I. Naletilić)
 21. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu Podmjere 7.4 - Dom kulture Sotin
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 22. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje imena Grada Vukovara u nazivu udruge Astronomsko društvo Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić)
 23. Prijedlozi i informacije

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Željko Sabo, teolog